page_banner

उत्पादन

  • Veterinary

    पशु चिकित्सा

    अल्बेन्डाजोल , डोरामेक्टिन , फ्लोरफेनिकोल , इमिडाक्लोप्रीड , मिलबेमाइसीन अक्साइम x मोक्सिडेक्टिन i थाइम्फेनीकोल , टिल्मिकोसिन टिल्मिकोसिन फास्फेट , टोलट्राजुरिल ula टुलाथ्रोमाइसिन la सेलेमेक्टिन qu सल्फिडिमुलिन