page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

पशु चिकित्सा

CAS NO। उत्पाद नाम
54965-21-8 अल्बेन्डाजोल
११770०4-२5-। डोरामेक्टिन
23 73२1१-44-२ फ्लोरफेनिकोल
105827-78-9 इमिडाक्लोप्रिड
129496-10-2 मिलबेमाइसिन अक्साइम
११350०7-०6- Moxidectin
१33१--45-3- थाइम्फेनीकोल
108050-54-0 टिल्मिकोसिन
१73733030-१-13- टिल्मिकोसिन फास्फेट
69004-03-1 Toltrazuril
२१7500००-66-। Tulathromycin
165108-07-6 सेलेमेक्टिन
1981-58-4 Sulfadimidine सोडियम
---40०- Sulfaquinoxaline
एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक भण्डारण अवस्था सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य
ALBENZA; methyl-5-propylthio-2-benzimidazole carbamate; Bruzol; methyl N- [5-- ((propylthio) -1H-benzimidazol-2-yl] carbamate; Albendazole; ZEBEN; methyl 5- (propylthio) benziml ; बिलुटाक; एलबेन;--प्रोपिलिथियो-२-कार्बोमेथोक्स्यामीनोबिनमिमिडाजोल; एटासोल; मिथाइल [5-- ((प्रोपल्सल्फानेल) -१ एच -१3-बेन्जमिडाजोल-२-येल] कार्बामेटे; झेंटल; मोनिल; C12H15N3O2S 265.331 .3 २..3१ 31.31१63 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस २०8-२० डिग्री सेल्सियस ०--6 डिग्री सेल्सियस S53; S45; S37 / 39; S26 3004909090 R61; R36 / 37/38
डोरोमेक्टिन; एक्स्टेन्ड भोन बेयर नामकरण: (१० ई, १, इ, १E इ) - (१ आर, S एस, 'एस, S एस,' आर, R आर, १२ एस, १, एस, २० आर, २१ आर, २S एस) -6'-साइक्लोहेक्सिल - २१,२-- डायहाइड्रोक्सी-5 ', ११,१,,२२-टेट्रामेथाइल-२-ऑक्सो- (7,7,१--ट्राईओक्सेट्रासिक्लो [१ 15..1.१.१4, .0.०२०,२24] पेन्टाकोसा -११,१,,१,,२२-टेट्रेन) -6-स्पिरो -२ '- (' ',''-dihydro-2'H-pyran) -12-yl 2,6-dideoxy-4-O- (2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L- arabino-hexopyranosyl) -3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside; डोरामेक्टिना; डोरामेक्टिन; २--साइक्लोहेक्सिल- avermectin B1; DONGGUAI.PE; ब्रिज्ड फ्यूज रिंग सिस्टम नामकरण: (२ एई -''ई, E ई, , 6S, 6'R, 7S, 11R, 13S, 15S, 17aR, 20R, 20aR, 20bS) -6'-cyclohexyl-5 ', 6,6', 7,10,11,14,15,17a, २० , २० ए, २० बी-डोडेकाहाइड्रो-२०,२० बी-डायहाइड्रोक्सी-5 ', ,,8,१--टेट्रामेथिल -१--ओक्सोस्पीरो [११,१--मेथानो-२ एच, १H एच, १H एच-फ्यूरो [,,3,२-पीसी] [२.6] बेन्जोडिओक्साइक्लोक्टाडेसिन -१,,२ '- [२ एच] पिरान] -7-यिल २,6-डायडोक्सी-4-ओ- (२,6-डायडेक्सी---ओ-मिथाइल-L-एल-अरबिनो- hexopyranosyl) -3-O-methyl-L-L-arabino-hexopyranoside; Dectoma; Dectomax; 25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de (1-methylpropyl) avermectin A1a; डोरामेसिन; C50H74O14 899.114 १.0०.०6 9.9 ११6 सेतो देखि अफ-सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.२25 g / सेमी। 676067.ºº सेन्टि60 6060० एमएमएचजी ११6 - ११ ºC 1.579 ०-ººC -33-45--60०-61-3-6 / / -2 37-२6 R25
फ्लोरफेनिकोल; २ आर) -१- (फ्लोरोमेथाइल) -२-हाइड्रोक्सी -२- [- (मेथानसल्फोनिल) फेनिल] एथिल] एसिटामिड; एनयूएफएलओआर; २,२-डिक्लोरो-एन - [(१ एस; एक्वाफेन; फ्लोरोथिम्फेनीकोल; २,२ -DIBROMODECAFLUOROPENTANE; २,२-डिक्लोरो-एन - [(१ आर, २ एस) -3-फ्लोरो-१-हाइड्रोक्सी -१- (--methylsulfonylphenyl) प्रोपान-२-yl] एसिटामिड; फ्लोरफेनिओल; एक्वाक्लोर; C12H14Cl2FNO4S 7१7..376। । १.8585 २.705555। सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.4545१ g / सेमी। 17१º.ººC मा 6060० एमएमएचजी १ºººC 327.3ºC १. .48 ०-ººC S26-S36 2930909090 R36 / 37/38
कन्फिडोर एसएल; कन्फिडर; मेरिट; प्रोभाडो; एडमियर; एन- [१ - [(6-क्लोरोपायरिडिन---यिल) मिथाइल] -4,5-डायहाइड्रोमिडाजोल-२-यिल] नाइट्रामाइड; १ - [(--क्लोरो-- -prididyl methyl] -N-nitro-Tetrahydro-2H-imidazol-2-imine; Merit (कीटनाशक); imidacloprid समाधान; १ - [(--chloro-3-pyridyl) methyl] -N-nitro-2-imidazolidineimine ; इमिडाक्लोप्रिड [आईएसओ]; गौचो; १- (--क्लोरो---पायराइडिल) मिथाइल-२-नाइट्रोइमिनोइमिडाजोलिडिन; C9H10ClN5O2 २55.6161१ .3 86..34 ०.9 75755 रंगहीन क्रिस्टलहरू 1.59g / सेमी 3 2 44२.ººC मा 6060०mmHg १66-१ººC २२१.ºº से 2933399026
मिलबेमाइसिन ऑक्साम; UNII-0502PUN0GT; इंटरसेप्टर स्वाद ट्याबहरू; मिल्बेमाइसिन ए,--ऑक्साइम; ट्राइफिक्सिस; C126H176N4O28 २१ 4 ..76। 7२7.२4 २०.79 42 .२
इक्वेस्ट; भेट्टाक्टिन ओरल ड्रेन्च; प्रोहार्ट; ब्रिज फ्यूज गरिएको रिंग सिस्टम नामकरण: (२ एए, E ई, E ई) - (''एस, R आर,''एस, ११ आर, १R आर, १S एस, १a एआर, २० आर, २० एआर, २० बीएस) -6 '- [(१ ई ) -1,3-dimethylbut-1-enyl] -5 ',' ', १०,११,१,,१,,१20a, २०,२०a, २०b-decahydro-२०,20b-dihydroxy-5', 6,8, १ 19-टेट्रामेथाइलस्पिरो [११,१--मेथानो-२ एच, १H एच, १H एच-फ्युरो [,,3,२-पीक] [२.6] बेन्जोडिओक्साइक्लोकटाडेसिन -१,,२ '- [२ एच] पिरान] -4', १ ((3) 'H, 6H) -dione 4' - (E) - (O-methyloxime); ProHeart 6; Moxidectin HOUSE STANDARD; Moxidectin; (6R, 23E, 25S) -5-O-demethyl-28-deoxy-25- [ (1E) -1,3-dimethyl-1-butenyl] -6,28-epoxy-23- (methoxyimino) मिलबेमाइसिन बी; क्वेस्ट; विस्तारित भोन बायर नामकरण: (10E, 14E, 16E) - (1R, 4S, 5'S , 6R, 6'S, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S) -6 '- [(1E) -1,3-dimethylbut-1-enyl] -21,24-dihydroxy-5', 11,13,22- tetramethyl- (7,7, १--trioxatetracyclo [१.6..1.१.4,, .0.०२०,२]] पेन्टाकोसा-१०,१,,१,,२२- टेट्रेन) -6-spiro-2 '- (tetrahyrodyran) -2,4'-dione 4 '- (E) - (O-methyloxime) C37H53NO8 9 63 .8। .१ ११6.०4 7.7२9 उपस्थिति सेतो वा फिक्का पहेंलो, आकारहीन पाउडर १.२23 g / सेमी। 760ºC मा 760 mmHg 1 43१.ºº से 1.581 २-ººC
२,२-डिच्लोरो-एन - [(१ आर, २ आर) -१,3-डायहाइड्रॉक्सी -१- [- (मेथिलसल्फोनिल) फिनाइल] -२-प्रोपाइल] एसिटामिड; 65०65c सी.बी। थायोफेनीकोल; डी-थायोसाइमेटिन; थाइम्फेनीकोल ; थायोसाइमेटिन; D-Thiophenicol; win-5063-2; Neomyson; Dextrosulphenidol; THIAMPHENICHOL; C12H15Cl2NO5S 6 356.२२ ११२.०8 १.876। बन्द सेतो ठोस १.49 1 १ g / सेमी। 5 55.ººC मा 6060०mmHg 163-166ºC 374.7ºC 1.589 S22; S24 / 25 2941400000
माइकोटिल 300००; पल्मोटिल; एन्टिबायोटिक EL 870; EL 870; micotil; C46H80N2O13 869.133 १66.१5 27.२27 3 १.१18 g / सेमी। 6 660 एमएमएचजी मा 6 २66.º से 4१4.२ºC १.45 ०-ººC
२०-डिओक्सो-२०- (5,5-डाइमिथाइल १-पाइपेरिडिनिल) डेस्माइकोसिन फास्फेट; टिल्मिकोसिना फोस्फेटो; C46H80N2O13.H3PO4 967.128 २33.72२ २.350०7 हल्का पहेंलो पाउडर १.२१ g जी / सेमी। 6 660 एमएमएचजी मा 6 २66.º से 4१4.२ºC १. .78
१-मिथाइल-- [- मिथाइल-- [- (trifluoromethylsulfanyl) फिनोक्सी] फिनाइल] -१,3,5-ट्राएजिनेन-२,,,--ट्रायोन; C18H14F3N3O4S 5२5.8282२ १११.9 २.9 71 .१ पाउडर 1.54 g / सेमी 3 १.6464 ०-ººC S60-S61 2933699090 R50 / 53
तुलाथ्रोमाइसिन; ड्र्याक्सिनसिन; (२ आर, S एस, R आर, R आर, R आर, १० आर, ११ आर, १२ एस, १S एस, १R आर) -१ - - [२, D-डाइडॉक्सी-3-सी-मिथाइल---ओ-मिथाइल-- सी - [(प्रोपाईलिनो) मिथाइल] -AL-ribo-hexopyranosyl] oxy] -2-एथिल -3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11 - [[3, 4,6-trideoxy-3- (dimethylamino) -bD-xylo-hexopyranosyl] oxy] -1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one; Unii-897A3kn7ap; C41H79N3O12 6०6.०79। 200.9 २.64648 १.१17
विस्तारित भोन बायर नामकरण: (१० इ, १E इ, १E इ, २१ जेड) - (१ आर, S एस, 'एस, R आर,''एस, R आर, १२ एस, १S एस, २० आर, २१ आर, २S एस) -6'-साइक्लोहेक्सिल-२--हाइड्रोक्सी-२१- हाइड्रोक्सीमिनो 5 ', ११,१,,२२-टेट्रामेथाइल-२-ऑक्सो- (7,7,१--ट्राईओक्सेटरासिक्लो [१ 15..1.१.१4, .0.०२०,२24] पेन्टाकोसा -११,१,,१,,२२-टेट्रेन) -6-स्पिरो -२ '- (tetrahyroidyran) -12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside; ब्रिज फ्यूज गरिएको रिंग सिस्टमहरूको नामकरण: (2aE, 4E, 8E, 20Z) - (5'S, 6S, 6'S, 7S, 11R, 13R, 15S, 17aR, 20aR, 20bS) -6'-cyclohexyl-3 ', 4', 5 ', 6,6', 7,10,11,14,15,17a, २०,२० ए, २० बी-टेट्राडेकाह्याइड्रो -२० बी-हाइड्रोक्सी -२०-हाइड्रोक्सीमिनो 5 ', ,,,, १ t-टेट्रामेथिल -१--ओक्सोस्पीरो [११,१--मेथानो-२ एच, १H एच, १H एच-फ्यूरो [,,3,२ -pq] [२.6] बेन्जोडिओक्साक्लोक्टाडेसिन -१,,२ '- [२ एच] पिरान] -7-यिल २,6-डायडेक्सी---ओ-मिथाइल-α-एल-अरेबिनो-हेक्सोपायरानोसाइड; (Z जेड, २S एस) - २--साइक्लोहेक्सिल-''-ओ-डी (२,6-डिडोक्सि---ओ-मेथाइल---एल-अरेबिनो-हेक्सोपायरानोसिल) -5-डिमेथोक्सी -२--डी (१-मेथिलप्रोपिल) -22,23-डायहाइड्रो -5- (हाइड्रोक्सीमिनो) avermectin A1a; C43H63NO11 769.96 १44.73। .0.०69 8 १.3535 ग्राम / सेमी। º60ºmmHg मा º१ººC 8०8.ººC १.6१
सोडियम, (--एमिनोफेनिल) सल्फोनिल- (,,6-डिमेथिल्पिपिरिमिडीन-२-yl) अज़ानाइड C12H13N4NaO2S 300.312 .5 .5। .6 २.999972२ १.39 2 gg / सेमी। 6२6.२ºC मा 6060०mmHg १ºººC 272.1ºC २-ººC S36 2935009090 R22
सल्फाकोक्स; कोकोजिगल; एन्टी-के; सल्क्विन; सल्फाक्विनोक्सालाईन; बेन्जेनेसल्फोनामाइड,--एमिनो-एन-२-क्विनोक्सालिनिल-; सुक्वाइन; सल्फलिन; इटाक्वाइना; एन १-२- क्विनोक्जाएक्लसल्फानिलामाइड; एभोसिसिड; C14H12N4O2S 300.336 १०6..35 74.747878 क्रिस्टलीय ठोस १.49 1 १ g / सेमी। 160१.१º सी मा 6060० एमएमएचजी २77-२ººC २77.१ºC कडा बन्द बन्द गर्नुहोस्। S22-S36 / 37-S45 2935009090 R22; R42 / 43
CAS NO। उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP UNII MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर स्थिरता भण्डारण अवस्था सुरक्षा बयान HS कोड
54965-21-8 अल्बेन्डाजोल ALBENZA; methyl-5-propylthio-2-benzimidazole carbamate; Bruzol; methyl N- [5-- ((propylthio) -1H-benzimidazol-2-yl] carbamate; Albendazole; ZEBEN; methyl 5- (propylthio) benziml ; बिलुटाक; एलबेन;--प्रोपिलिथियो-२-कार्बोमेथोक्स्यामीनोबिनमिमिडाजोल; एटासोल; मिथाइल [5-- ((प्रोपल्सल्फानेल) -१ एच -१3-बेन्जमिडाजोल-२-येल] कार्बामेटे; झेंटल; मोनिल; C12H15N3O2S 265.331 .3 २..3१ 31.31१63 MFCD00083232 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस २०8-२० डिग्री सेल्सियस ०--6 डिग्री सेल्सियस S53; S45; S37 / 39; S26 3004909090
११770०4-२5-। डोरामेक्टिन डोरोमेक्टिन; एक्स्टेन्ड भोन बेयर नामकरण: (१० ई, १, इ, १E इ) - (१ आर, S एस, 'एस, S एस,' आर, R आर, १२ एस, १, एस, २० आर, २१ आर, २S एस) -6'-साइक्लोहेक्सिल - २१,२-- डायहाइड्रोक्सी-5 ', ११,१,,२२-टेट्रामेथाइल-२-ऑक्सो- (7,7,१--ट्राईओक्सेट्रासिक्लो [१ 15..1.१.१4, .0.०२०,२24] पेन्टाकोसा -११,१,,१,,२२-टेट्रेन) -6-स्पिरो -२ '- (' ',''-dihydro-2'H-pyran) -12-yl 2,6-dideoxy-4-O- (2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L- arabino-hexopyranosyl) -3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside; डोरामेक्टिना; डोरामेक्टिन; २--साइक्लोहेक्सिल- avermectin B1; DONGGUAI.PE; ब्रिज्ड फ्यूज रिंग सिस्टम नामकरण: (२ एई -''ई, E ई, , 6S, 6'R, 7S, 11R, 13S, 15S, 17aR, 20R, 20aR, 20bS) -6'-cyclohexyl-5 ', 6,6', 7,10,11,14,15,17a, २० , २० ए, २० बी-डोडेकाहाइड्रो-२०,२० बी-डायहाइड्रोक्सी-5 ', ,,8,१--टेट्रामेथिल -१--ओक्सोस्पीरो [११,१--मेथानो-२ एच, १H एच, १H एच-फ्यूरो [,,3,२-पीसी] [२.6] बेन्जोडिओक्साइक्लोक्टाडेसिन -१,,२ '- [२ एच] पिरान] -7-यिल २,6-डायडोक्सी-4-ओ- (२,6-डायडेक्सी---ओ-मिथाइल-L-एल-अरबिनो- hexopyranosyl) -3-O-methyl-L-L-arabino-hexopyranoside; Dectoma; Dectomax; 25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de (1-methylpropyl) avermectin A1a; डोरामेसिन; C50H74O14 899.114 १.0०.०6 9.9 ११6 KGD7A54H5P सेतो देखि अफ-सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.२25 g / सेमी। 676067.ºº सेन्टि60 6060० एमएमएचजी ११6 - ११ ºC 1.579 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg ०-ººC -33-45--60०-61-3-6 / / -2 37-२6
23 73२1१-44-२ फ्लोरफेनिकोल फ्लोरफेनिकोल; २ आर) -१- (फ्लोरोमेथाइल) -२-हाइड्रोक्सी -२- [- (मेथानसल्फोनिल) फेनिल] एथिल] एसिटामिड; एनयूएफएलओआर; २,२-डिक्लोरो-एन - [(१ एस; एक्वाफेन; फ्लोरोथिम्फेनीकोल; २,२ -DIBROMODECAFLUOROPENTANE; २,२-डिक्लोरो-एन - [(१ आर, २ एस) -3-फ्लोरो-१-हाइड्रोक्सी -१- (--methylsulfonylphenyl) प्रोपान-२-yl] एसिटामिड; फ्लोरफेनिओल; एक्वाक्लोर; C12H14Cl2FNO4S 7१7..376। । १.8585 २.705555। 9J97307Y1H सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.4545१ g / सेमी। 17१º.ººC मा 6060० एमएमएचजी १ºººC 327.3ºC १. .48 सामान्य तापमान र दबावमा स्थिर। ०-ººC S26-S36 2930909090
105827-78-9 इमिडाक्लोप्रिड कन्फिडोर एसएल; कन्फिडर; मेरिट; प्रोभाडो; एडमियर; एन- [१ - [(6-क्लोरोपायरिडिन---यिल) मिथाइल] -4,5-डायहाइड्रोमिडाजोल-२-यिल] नाइट्रामाइड; १ - [(--क्लोरो-- -prididyl methyl] -N-nitro-Tetrahydro-2H-imidazol-2-imine; Merit (कीटनाशक); imidacloprid समाधान; १ - [(--chloro-3-pyridyl) methyl] -N-nitro-2-imidazolidineimine ; इमिडाक्लोप्रिड [आईएसओ]; गौचो; १- (--क्लोरो---पायराइडिल) मिथाइल-२-नाइट्रोइमिनोइमिडाजोलिडिन; C9H10ClN5O2 २55.6161१ .3 86..34 ०.9 75755 MFCD00468059 रंगहीन क्रिस्टलहरू 1.59g / सेमी 3 2 44२.ººC मा 6060०mmHg १66-१ººC २२१.ºº से सामान्य तापमान र दबावमा स्थिर। 2933399026
129496-10-2 मिलबेमाइसिन अक्साइम मिलबेमाइसिन ऑक्साम; UNII-0502PUN0GT; इंटरसेप्टर स्वाद ट्याबहरू; मिल्बेमाइसिन ए,--ऑक्साइम; ट्राइफिक्सिस; C126H176N4O28 २१ 4 ..76। 7२7.२4 २०.79 42 .२ ०50०२PUN0GT
११350०7-०6- Moxidectin इक्वेस्ट; भेट्टाक्टिन ओरल ड्रेन्च; प्रोहार्ट; ब्रिज फ्यूज गरिएको रिंग सिस्टम नामकरण: (२ एए, E ई, E ई) - (''एस, R आर,''एस, ११ आर, १R आर, १S एस, १a एआर, २० आर, २० एआर, २० बीएस) -6 '- [(१ ई ) -1,3-dimethylbut-1-enyl] -5 ',' ', १०,११,१,,१,,१20a, २०,२०a, २०b-decahydro-२०,20b-dihydroxy-5', 6,8, १ 19-टेट्रामेथाइलस्पिरो [११,१--मेथानो-२ एच, १H एच, १H एच-फ्युरो [,,3,२-पीक] [२.6] बेन्जोडिओक्साइक्लोकटाडेसिन -१,,२ '- [२ एच] पिरान] -4', १ ((3) 'H, 6H) -dione 4' - (E) - (O-methyloxime); ProHeart 6; Moxidectin HOUSE STANDARD; Moxidectin; (6R, 23E, 25S) -5-O-demethyl-28-deoxy-25- [ (1E) -1,3-dimethyl-1-butenyl] -6,28-epoxy-23- (methoxyimino) मिलबेमाइसिन बी; क्वेस्ट; विस्तारित भोन बायर नामकरण: (10E, 14E, 16E) - (1R, 4S, 5'S , 6R, 6'S, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S) -6 '- [(1E) -1,3-dimethylbut-1-enyl] -21,24-dihydroxy-5', 11,13,22- tetramethyl- (7,7, १--trioxatetracyclo [१.6..1.१.4,, .0.०२०,२]] पेन्टाकोसा-१०,१,,१,,२२- टेट्रेन) -6-spiro-2 '- (tetrahyrodyran) -2,4'-dione 4 '- (E) - (O-methyloxime) C37H53NO8 9 63 .8। .१ ११6.०4 7.7२9 NGU5H31YO9 उपस्थिति सेतो वा फिक्का पहेंलो, आकारहीन पाउडर १.२23 g / सेमी। 760ºC मा 760 mmHg 1 43१.ºº से 1.581 २-ººC
165108-07-6 सेलेमेक्टिन विस्तारित भोन बायर नामकरण: (१० इ, १E इ, १E इ, २१ जेड) - (१ आर, S एस, 'एस, R आर,''एस, R आर, १२ एस, १S एस, २० आर, २१ आर, २S एस) -6'-साइक्लोहेक्सिल-२--हाइड्रोक्सी-२१- हाइड्रोक्सीमिनो 5 ', ११,१,,२२-टेट्रामेथाइल-२-ऑक्सो- (7,7,१--ट्राईओक्सेटरासिक्लो [१ 15..1.१.१4, .0.०२०,२24] पेन्टाकोसा -११,१,,१,,२२-टेट्रेन) -6-स्पिरो -२ '- (tetrahyroidyran) -12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside; ब्रिज फ्यूज गरिएको रिंग सिस्टमहरूको नामकरण: (2aE, 4E, 8E, 20Z) - (5'S, 6S, 6'S, 7S, 11R, 13R, 15S, 17aR, 20aR, 20bS) -6'-cyclohexyl-3 ', 4', 5 ', 6,6', 7,10,11,14,15,17a, २०,२० ए, २० बी-टेट्राडेकाह्याइड्रो -२० बी-हाइड्रोक्सी -२०-हाइड्रोक्सीमिनो 5 ', ,,,, १ t-टेट्रामेथिल -१--ओक्सोस्पीरो [११,१--मेथानो-२ एच, १H एच, १H एच-फ्यूरो [,,3,२ -pq] [२.6] बेन्जोडिओक्साक्लोक्टाडेसिन -१,,२ '- [२ एच] पिरान] -7-यिल २,6-डायडेक्सी---ओ-मिथाइल-α-एल-अरेबिनो-हेक्सोपायरानोसाइड; (Z जेड, २S एस) - २--साइक्लोहेक्सिल-''-ओ-डी (२,6-डिडोक्सि---ओ-मेथाइल---एल-अरेबिनो-हेक्सोपायरानोसिल) -5-डिमेथोक्सी -२--डी (१-मेथिलप्रोपिल) -22,23-डायहाइड्रो -5- (हाइड्रोक्सीमिनो) avermectin A1a; C43H63NO11 769.96 १44.73। .0.०69 8 १.3535 ग्राम / सेमी। º60ºmmHg मा º१ººC 8०8.ººC १.6१ २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
1981-58-4 Sulfadimidine सोडियम सोडियम, (--एमिनोफेनिल) सल्फोनिल- (,,6-डिमेथिल्पिपिरिमिडीन-२-yl) अज़ानाइड C12H13N4NaO2S 300.312 .5 .5। .6 २.999972२ MFCD00068333 १.39 2 gg / सेमी। 6२6.२ºC मा 6060०mmHg १ºººC 272.1ºC 64.64EE-११mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा २-ººC S36 2935009090
---40०- Sulfaquinoxaline सल्फाकोक्स; कोकोजिगल; एन्टी-के; सल्क्विन; सल्फाक्विनोक्सालाईन; बेन्जेनेसल्फोनामाइड,--एमिनो-एन-२-क्विनोक्सालिनिल-; सुक्वाइन; सल्फलिन; इटाक्वाइना; एन १-२- क्विनोक्जाएक्लसल्फानिलामाइड; एभोसिसिड; C14H12N4O2S 300.336 १०6..35 74.747878 MFCD00055406 क्रिस्टलीय ठोस १.49 1 १ g / सेमी। 160१.१º सी मा 6060० एमएमएचजी २77-२ººC २77.१ºC सामान्य तापमान र दबावमा स्थिर। कडा बन्द बन्द गर्नुहोस्। S22-S36 / 37-S45 2935009090
१33१--45-3- थाइम्फेनीकोल २,२-डिच्लोरो-एन - [(१ आर, २ आर) -१,3-डायहाइड्रॉक्सी -१- [- (मेथिलसल्फोनिल) फिनाइल] -२-प्रोपाइल] एसिटामिड; 65०65c सी.बी। थायोफेनीकोल; डी-थायोसाइमेटिन; थाइम्फेनीकोल ; थायोसाइमेटिन; D-Thiophenicol; win-5063-2; Neomyson; Dextrosulphenidol; THIAMPHENICHOL; C12H15Cl2NO5S 6 356.२२ ११२.०8 १.876। MFCD00467983 बन्द सेतो ठोस १.49 1 १ g / सेमी। 5 55.ººC मा 6060०mmHg 163-166ºC 374.7ºC 1.589 सामान्य तापमान र दबावमा स्थिर। S22; S24 / 25 2941400000
108050-54-0 टिल्मिकोसिन माइकोटिल 300००; पल्मोटिल; एन्टिबायोटिक EL 870; EL 870; micotil; C46H80N2O13 869.133 १66.१5 27.२27 3 MFCD00864842 १.१18 g / सेमी। 6 660 एमएमएचजी मा 6 २66.º से 4१4.२ºC १.45 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg ०-ººC
१73733030-१-13- टिल्मिकोसिन फास्फेट २०-डिओक्सो-२०- (5,5-डाइमिथाइल १-पाइपेरिडिनिल) डेस्माइकोसिन फास्फेट; टिल्मिकोसिना फोस्फेटो; C46H80N2O13.H3PO4 967.128 २33.72२ २.350०7 SMH7U1S683 हल्का पहेंलो पाउडर १.२१ g जी / सेमी। 6 660 एमएमएचजी मा 6 २66.º से 4१4.२ºC १. .78 २ 91 E E-११mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा
69004-03-1 Toltrazuril १-मिथाइल-- [- मिथाइल-- [- (trifluoromethylsulfanyl) फिनोक्सी] फिनाइल] -१,3,5-ट्राएजिनेन-२,,,--ट्रायोन; C18H14F3N3O4S 5२5.8282२ १११.9 २.9 71 .१ पाउडर 1.54 g / सेमी 3 १.6464 ०-ººC S60-S61 2933699090
२१7500००-66-। Tulathromycin तुलाथ्रोमाइसिन; ड्र्याक्सिनसिन; (२ आर, S एस, R आर, R आर, R आर, १० आर, ११ आर, १२ एस, १S एस, १R आर) -१ - - [२, D-डाइडॉक्सी-3-सी-मिथाइल---ओ-मिथाइल-- सी - [(प्रोपाईलिनो) मिथाइल] -AL-ribo-hexopyranosyl] oxy] -2-एथिल -3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11 - [[3, 4,6-trideoxy-3- (dimethylamino) -bD-xylo-hexopyranosyl] oxy] -1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one; Unii-897A3kn7ap; C41H79N3O12 6०6.०79। 200.9 २.64648 १.१17

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्