page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

औषधि मध्यवर्ती जीएम

एपीआई को लागी CAS NO।
Gliclazide 58108-05-7
1694-06-0
ईन्डापामाइड 5१5 २। --47-२
१२०5--30०-7
२० 25 २--64--
Ivabradine 73942-87-7
85175-59-3
85175-65-1
67 8667838383-१-13-
16015-71-7
लेटरमोभिर 6968-76-9
7 567१18-71१-।
मेट्रोप्रोल 142569-69-5
मोन्टेलुकास्ट 181139-72-0
142569-70-8
१25२15१15-68-6-
133627-45-9
उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर HS कोड
--अमीनो---अजाबिसिक्लो [3.3.०] अक्टन हाइड्रोक्लोराइड --अजाबाइस्क्लो [3.3.०] अक्ट---यिल-अमाइन मोनोहाइड्रोक्लोराइड; ग्लिक्लाइड इंटरमीडिएट २; हेक्साहाइड्रोसाइक्लोपेन्टा [c] पाइरोल-२ (१ एच) -मामिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड;--एमिनो---अजाबिसिक्लोराइड [3.०.०] अक्टनेरो -अमीनो-3-अजाबिसिक्लो [3.3.०] अक्टन मोनोहिड्रोक्लोराइड; एन-अमीनो---अजाबिसिक्लो [3,3,०] -अक्टन एचसीएल; अक्टिहाइड्रोसाइक्लोपेन्टा [c] पाइरोल-२-aMine हाइड्रोक्लोराइड;--एमिनो---अजाबिसिलोक HCl;--AMINO-3-AZABICYCLO (3.3.०) Octane HYDROC; N-amino-3-azabicycio [3. ;.०] अक्टन एचसीएल; १2२. .6 २ .2 .२6 ०.०3२२ MFCD00792451 हल्का पहेंलो खैरो पाउडर २२ º. .º सेन्टि60 6060० एमएमएचजी १-1०-१-1ººC 92.9ºC 2933990090
N-Carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide p-Toluenesulfonylurea; (--methylphenyl) sulponylurea; N- (p-Toluenesulponyl) यूरिया; C8H10N2O3S २१4.२42२ .6 .6। .4 २.२24 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.363g ग्राम / सेमी। 196-198ºC 1.579 2935009090
२-मिथाइलइन्डोलिन १-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड १ एच-इन्डोल-१-अमाइन, २,3-डिहाइड्रो-२-मिथाइल-, हाइड्रोक्लोराइड (१: १); २-मेथाइलिन्डोलिन-१-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड; इन्डापामाइड अपवित्रता बी; C9H12N2.HCl १44.6666। २ .2 .२6 २.878786
--Chloro-5-sulphamoylbenzoic एसिड --Chloro-3-sulphamoylbenzoic Acid; 3- (अमीनोसल्फोनिल) -4-क्लोरोबेन्जोइक एसिड; C7H6ClNO4S २55.4545। १०..84 २.464667 MFCD00012375 सेतो पाउडर १.649 g g / सेमी। 2०२.ººC मा 6060० एमएमएचजी 256-258ºC 257.6ºC 25 डिग्री सेल्सियस मा 6.5E-11mmHg
7,8-dimethoxy-1,2,3,5-tetrahydro-3-benzazepin-4-one 7,8-dimethoxy-2-oxo-2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine; 7,8-Dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzazepin-2-one; 7,8-dimethoxy-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-one; 2H-3-BENZAZEPIN-2-वन, 1,3,4,5-TETRAHYDRO-7,8- DIMETHOXY; 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one; 7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-3- बेंजापाइन; C12H15NO3 २२१.२5२ .5 47. .6 १.२7474। एक सेतो वा उस्तै सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.१137 g / सेमी। 8 438.२ºC मा 6060० एमएमएचजी २१8.ººC 1.527 7.05E-08mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा 2933990090
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one 7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-one; C12H13NO3 २१ .2 .२37 .5 47. .6 १.675756 2933790090
- (--क्लोरोप्रोपिल) -7,,-dimethoxy-1H-3-benzazepin-2-one - (--Chloro-propyl) -7,8-dimethoxy-१; - (--Chloropropyl) -१,3-डायहाइड्रो-7,,-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one;, 3 -डिहाइड्रो-बेन्जो [d] अझेपिन-२-वन; (जेड) -3- (--क्लोरोप्रोपिल) -,,8-डाइथिल -१ एच-बेन्जो [d] अझेपिन -२ (H एच) -एनो; २ एच -H- बेन्जाजेपिन-२-एक, - (--क्लोरोप्रोपिल) -१,3-डायहाइड्रो-,, d-डायमेथोक्सी; ,,--डाइमेथोक्सी-3- (--क्लोरोप्रोपाइल) -१,3-डायहाइड्रो-२ एच-3- बेन्जाजेपिन-२-वन; - (--क्लोरोप्रोपिल) -7,8-dimethoxy-२,3-dihydro-1H-3-benzazepin-2-one; 7,8-dimethoxy-3- (3-chloropropyl) - १,3-डिहाइड्रो-२ एच-बेन्जाजेपिन-२-एक; १- (,,8-डिमेथोक्सी -१,3-डायहाइड्रो-२ एच---बेन्जाजेपिन-२-on---yl) -3-क्लोरो-प्रोपेन; C15H18ClNO3 295.761 । 38.77 २.62२6 १.१ 1 १ जी / सेमी। 4604.१ºC मा 6060० एमएमएचजी 246.6ºC १. .44 2933990090
- (--क्लोरोप्रोपाइल) -,,8-dimethoxy-२5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one C15H20ClNO3 297.777 । 38.77 २.१ 78। 2933990090
(1S) -4,5-Dimethoxy-1 - [(methylamino) methyl] benzocyclobutane हाइड्रोक्लोराइड १ - [(SS) -3,4-dimethoxy-7-bicyclo [2.२.०] अक्टा -१,3,5-ट्राइनिल] -N-methylmethanamine, हाइड्रोक्लोराइड; C12H17NO2.HCl २33.73। .4०.9 २.757558 MFCD13194843 8 338.º सेन्टि 7 6060० एमएमएचजीमा 158.6ºC 2942000000
१- (--Methoxyphenyl) पाइपराजिन N- (--methoxyphenyl) -pyperazine; १- (--methoxyphenyl) -pyperazine; १- (m-methoxyphenyl) piprazine;--methoxy-1-piprazinylbenzene; (--methoxyphenyl) পাইपरजाइन; - (१-पाइपराजाइनल ) एनिसोल; - (--methoxyphenyl) पाइपराजिन; C11H16N2O १ 192 २.२58 २.5. १.49 86 8686 MFCD00040733 सेतो देखि खैरो वा गुलाबी क्रिस्टलीय पाउडर १.११4g / सेमी। १º०º सी (०. mm मिमी एचजी) २०१२-२०ºC 91ºC 1.5815 8.8E-० 6.mmHg २ 25 डिग्री सेल्सियस मा 2933599090
१- (--Methoxyphenyl) पाइराजाइन डायहाइड्रोक्लोराइड १- (3-methoxyphenyl) पाइपरासाइन, डायहाइड्रोक्लोराइड; C11H16N2O.2 (HCl); C11H18Cl2N2O 265.179 २.5. 10.१०२ MFCD00035285 सेतो देखि खैरो वा हल्का बैजनी पाउडर। º 34ººC मा 6060० एमएमएचजी १ 195 195२०२२ºC १1१.ººC 2933599090
- (२-Methoxyethyl) फिनोल मेट्रोपोलोल अशुद्धता बी; पी- (२-मेथोक्साइथाइल) फिनोल; मेट्रोपोलल अशुद्धता I; - (२-मेथोक्साइथिल) -फेनोल; फेनोल, - (२-मेथोक्साइथिल);--हाइड्रोक्साफेनेथिल मिथाइल ईथर; २- (पी-हाइड्रोक्साफेनिल) ईथिल मिथाइल ईथर;--हाइड्रोक्सिफेनेथिथिल मिथाइल ईथर;--मेथोक्साइथेलफिन्ल; - [4- (२-methoxyethyl) फिनोक्सी] प्रोपेलीन; C9H12O2 १2२.१। २ .4। .6 1.5811 MFCD00017537 सेतो देखि हल्का पहेंलो पग्लिनु ०.०6 g / सेमी। 125ºC / 3mmHg -२-ºººC स्थिरता 1.525 S26-S36
(एस) -मिथाइल २- (- (- (२- (--chloroquinolin-२-yl) विनाइल) फिनाइल) -3-हाइड्रोक्साप्रोपाइल) बेंजोएट मिथाइल (S) २- (- (- (२- (--chloro-२-quinolinyl) इथेनील) फिनाइल) -3-हाइड्रोक्साइप्रोपाइल) बेन्जोएट; एसिड मेथाइल एस्टर [R- (E) -2- [- [- [२- (--Chloro-२); BENZOIC ACID, २- [[- (S)) - [- (E) - [२- (--CHLORO-२-QUINOLINYL) ETHENYL] PHENYL] - --हाइड्रोक्सी; मेथाइल १- [ई] -२- [- (एस) - [- [२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) ईथेनिल] फिनाइल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपी] बेन्जोएट; २- [3- (S) - [- (२- (--CHLORO-२-QUINOLINYL) ETHENYL) PHENYL] -3-HYDROXYPROPYL] BENZOIC ACID MYTHYL ESTER; METHYL [E] -2- [3- (S) - [- [२- (--CHLORO-2-QUINOLINYL) ETHENYL] PHENYL] -3-HYDROXYPROPYL] BENZOATE; मिथाइल २- [- (S) - [- [२- (--chloro-२-quiolinyl) इथेनिल] -फेनिल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] बेंजोएट; २- [[- (एस) - [- [२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) एथेनिल] फिनाइल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] -बेन्जोइक एसिड; [आर- (इ) -२- [- [- [२- (--Chloro-२-quinolinyl) ईथेनिल] फिनाइल] -3-oxopropyl] benzoicacidmethylester; मिथाइल २- (((S) - (- (२- (--Chloro-2-quinolinyl) इथेनल) फेनिल) -3-हाइड्रोक्साप्रोपाइल) बेंजोएट; मिथाइल २- (- (- (२- (२- (--chloro-२-quinolinyl) इथेनिल)) फेनिल) ((S) - hydroxypropyl) benzoate; C28H24NO3Cl 7 4548..948 .4 .4। .२ .5..5११4 पहेलो ठोस १.२9 g g / सेमी। 3 643..9ººCC मा 6060० mmHg 88-90ºC 3 343.२º .C १.668 २13 डिग्री सेल्सियसमा १.१13E-१mmmmHg
मेथाइल २ - [(एस) -3 - {(ई) -3- [२- (--CHLORO-२-क्विनोलि) VINYL] PHENYL} -3-HYDROXYPROPYL] बेन्जोएट C28H24ClNO3 7 4548..948 .4 .4। .२ .5..5११4 MFCD09835558 १.२78 3 643..9ººCC मा 6060० mmHg 3 343.२º .C
(एस) -१- (- (२- (--Chloroquinolin-२-yl) विनाइल) फिनाइल) -3- (२- (२- hydroxypropan-२-yl) फिनाइल) प्रोपान-१-ओल २- (२- (((एस)) - (- (२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनल) ईथेनिल) फिनाइल) -3-हाइड्रोक्सिलप्रोपाइल) फिनाइल) -२-प्रोपेनोल; २- (२- (- (एस) - (- (--chloro-२-quinolinyl) -Phenyl) -फेनिल) -3- (हाइड्रोक्सी-प्रोपिल) फिनाइल) -2-प्रोपेनोल;, 1 - ((1- (S) - (3) - (२- (--CHLORO-2-QUINOLINYL) ETHENYL) PHENYL) -3- (२- (१-हाइड्रोक्सी -१-मेथी); २- (२- (- (२- (--Chloro-२- क्विनोलिनिल) -थीन्याल्फेनिल) -3-हाइड्रोक्साइप्रोपाइल) फेनिल) -२-प्रोपेनोल; २- {- (एस) - [- [२- (--क्लोरोक्विनोलोनिल) -तिथेनिल] -फेनिल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल b -बेन्जाइन -२-प्रोपेनोल; मोन्टेलुकास्टका लागि]; २- [- (एस) - [- (२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) ईथेनिल) फेनिल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] फिनाइल-२-प्रोपेनोल; २- [((S) - [- [२- (--CHLOROQUINOLINE-2-YL) ETHENYL] PHENYL] -3-HYDROXYPROPYL] बेन्जेन-२-प्रोपेनोल; २- (- (((एस)) - (- (२- (--chloro-2-quinolinyl) ethenyl) phenyl) -3-hydroxypropyl) phenyl) -2-propanol; 2- (3- (2- (7-CHLORO-2-QUINOLINYL) ETHENYL) PHENYL) - (--हाइड्रोक्साइप्रोपायल) पेनिल-२-प्रोफेनोल; २- (२- (((एस)) - (- (२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) एथेनिल) फेनिल) -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल) फिनाइल) -२ -प्रोपानोल; (एस) -ए- [- [२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनल) ईथेनिल] फिनाइल] -२- (१-हाइड्रोक्सी -१-मेथाइलिथिल) बेन्जेनेप्रोपानोल; १- (- - ((E ) -२- (--Chloroquinolin-2-yl) vinyl) phenyl) -3- (2- (2-hydroxypropan-2-yl) फिनाइल) प्रोपान-१-ओएल; C29H28ClNO2 457.991 .3 53..35 95.95 22 २२ हल्का-पहेंलो फोम १.२244g / सेमी। 6 636.ººC मा 6060०mmHg 338.9ºC १.68686 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
२- [१- (मर्क्पटोमेथिल) साइक्लोप्रोपाइल] एसिटिक एसिड २- [१- (सल्फानिल्मेथिल) साइक्लोप्रोपाइल] एसिटिक एसिड; २- [१- (मर्काप्टोमेथिल) साइक्लोप्रोपाइल] एसिटिक एसिड; २- (१- (मर्काप्टोमेथिल) साइक्लोप्रोपाइल) एसिटिक एसिड; १- (मर्क्पटोमेथिल) साइक्लोप्रोपानेसीटिक एसिड; C6H10O2S १66.२०। .1 76.१ १.१11११ MFCD03411600 अफ-व्हाइट ठोस -२-45° डिग्री सेल्सियस ११० डिग्री सेल्सियस 2930909090
२-Chloro-3-amino-4-methyl pyridine २-क्लोरो---मेथिलपायरिडिन---अमाइन;--अमीनो-२-क्लोरो-pic-पिकोलिन;--अमीनो-२-क्लोरो-Meth-मेथिलपायरिडाइन; C6H7ClN2 १2२.8686। 38.91 २.२०68। MFCD00673152 सेतो क्रिस्टल बन्द १.२26 g / सेमी। २33.ºº से। मा 6060० एमएमएचजी -१-ºººC १२º.२ºC 1.592 २22 डिग्री सेल्सियस मा ०.०२ 9 mmmmHg 2933399090
एपीआई को लागी CAS NO। उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर HS कोड
Gliclazide 58108-05-7 --अमीनो---अजाबिसिक्लो [3.3.०] अक्टन हाइड्रोक्लोराइड --अजाबाइस्क्लो [3.3.०] अक्ट---यिल-अमाइन मोनोहाइड्रोक्लोराइड; ग्लिक्लाइड इंटरमीडिएट २; हेक्साहाइड्रोसाइक्लोपेन्टा [c] पाइरोल-२ (१ एच) -मामिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड;--एमिनो---अजाबिसिक्लोराइड [3.०.०] अक्टनेरो -अमीनो-3-अजाबिसिक्लो [3.3.०] अक्टन मोनोहिड्रोक्लोराइड; एन-अमीनो---अजाबिसिक्लो [3,3,०] -अक्टन एचसीएल; अक्टिहाइड्रोसाइक्लोपेन्टा [c] पाइरोल-२-aMine हाइड्रोक्लोराइड;--एमिनो---अजाबिसिलोक HCl;--AMINO-3-AZABICYCLO (3.3.०) Octane HYDROC; N-amino-3-azabicycio [3. ;.०] अक्टन एचसीएल; १2२. .6 २ .2 .२6 ०.०3२२ MFCD00792451 हल्का पहेंलो खैरो पाउडर २२ º. .º सेन्टि60 6060० एमएमएचजी १-1०-१-1ººC 92.9ºC 2933990090
1694-06-0 N-Carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide p-Toluenesulfonylurea; (--methylphenyl) sulponylurea; N- (p-Toluenesulponyl) यूरिया; C8H10N2O3S २१4.२42२ .6 .6। .4 २.२24 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.363g ग्राम / सेमी। 196-198ºC 1.579 2935009090
ईन्डापामाइड 5१5 २। --47-२ २-मिथाइलइन्डोलिन १-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड १ एच-इन्डोल-१-अमाइन, २,3-डिहाइड्रो-२-मिथाइल-, हाइड्रोक्लोराइड (१: १); २-मेथाइलिन्डोलिन-१-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड; इन्डापामाइड अपवित्रता बी; C9H12N2.HCl १44.6666। २ .2 .२6 २.878786
१२०5--30०-7 --Chloro-5-sulphamoylbenzoic एसिड --Chloro-3-sulphamoylbenzoic Acid; 3- (अमीनोसल्फोनिल) -4-क्लोरोबेन्जोइक एसिड; C7H6ClNO4S २55.4545। १०..84 २.464667 MFCD00012375 सेतो पाउडर १.649 g g / सेमी। 2०२.ººC मा 6060० एमएमएचजी 256-258ºC 257.6ºC 25 डिग्री सेल्सियस मा 6.5E-11mmHg
२० 25 २--64-- 7,8-dimethoxy-1,2,3,5-tetrahydro-3-benzazepin-4-one 7,8-dimethoxy-2-oxo-2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine; 7,8-Dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzazepin-2-one; 7,8-dimethoxy-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-one; 2H-3-BENZAZEPIN-2-वन, 1,3,4,5-TETRAHYDRO-7,8- DIMETHOXY; 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one; 7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-3- बेंजापाइन; C12H15NO3 २२१.२5२ .5 47. .6 १.२7474। एक सेतो वा उस्तै सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.१137 g / सेमी। 8 438.२ºC मा 6060० एमएमएचजी २१8.ººC 1.527 7.05E-08mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा 2933990090
Ivabradine 73942-87-7 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one 7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-one; C12H13NO3 २१ .2 .२37 .5 47. .6 १.675756 2933790090
85175-59-3 - (--क्लोरोप्रोपिल) -7,,-dimethoxy-1H-3-benzazepin-2-one - (--Chloro-propyl) -7,8-dimethoxy-१; - (--Chloropropyl) -१,3-डायहाइड्रो-7,,-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one;, 3 -डिहाइड्रो-बेन्जो [d] अझेपिन-२-वन; (जेड) -3- (--क्लोरोप्रोपिल) -,,8-डाइथिल -१ एच-बेन्जो [d] अझेपिन -२ (H एच) -एनो; २ एच -H- बेन्जाजेपिन-२-एक, - (--क्लोरोप्रोपिल) -१,3-डायहाइड्रो-,, d-डायमेथोक्सी; ,,--डाइमेथोक्सी-3- (--क्लोरोप्रोपाइल) -१,3-डायहाइड्रो-२ एच-3- बेन्जाजेपिन-२-वन; - (--क्लोरोप्रोपिल) -7,8-dimethoxy-२,3-dihydro-1H-3-benzazepin-2-one; 7,8-dimethoxy-3- (3-chloropropyl) - १,3-डिहाइड्रो-२ एच-बेन्जाजेपिन-२-एक; १- (,,8-डिमेथोक्सी -१,3-डायहाइड्रो-२ एच---बेन्जाजेपिन-२-on---yl) -3-क्लोरो-प्रोपेन; C15H18ClNO3 295.761 । 38.77 २.62२6 १.१ 1 १ जी / सेमी। 4604.१ºC मा 6060० एमएमएचजी 246.6ºC १. .44 2933990090
85175-65-1 - (--क्लोरोप्रोपाइल) -,,8-dimethoxy-२5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one C15H20ClNO3 297.777 । 38.77 २.१ 78। 2933990090
67 8667838383-१-13- (1S) -4,5-Dimethoxy-1 - [(methylamino) methyl] benzocyclobutane हाइड्रोक्लोराइड १ - [(SS) -3,4-dimethoxy-7-bicyclo [2.२.०] अक्टा -१,3,5-ट्राइनिल] -N-methylmethanamine, हाइड्रोक्लोराइड; C12H17NO2.HCl २33.73। .4०.9 २.757558 MFCD13194843 8 338.º सेन्टि 7 6060० एमएमएचजीमा 158.6ºC 2942000000
16015-71-7 १- (--Methoxyphenyl) पाइपराजिन N- (--methoxyphenyl) -pyperazine; १- (--methoxyphenyl) -pyperazine; १- (m-methoxyphenyl) piprazine;--methoxy-1-piprazinylbenzene; (--methoxyphenyl) পাইपरजाइन; - (१-पाइपराजाइनल ) एनिसोल; - (--methoxyphenyl) पाइपराजिन; C11H16N2O १ 192 २.२58 २.5. १.49 86 8686 MFCD00040733 सेतो देखि खैरो वा गुलाबी क्रिस्टलीय पाउडर १.११4g / सेमी। १º०º सी (०. mm मिमी एचजी) २०१२-२०ºC 91ºC 1.5815 8.8E-० 6.mmHg २ 25 डिग्री सेल्सियस मा 2933599090
लेटरमोभिर 6968-76-9 १- (--Methoxyphenyl) पाइराजाइन डायहाइड्रोक्लोराइड १- (3-methoxyphenyl) पाइपरासाइन, डायहाइड्रोक्लोराइड; C11H16N2O.2 (HCl); C11H18Cl2N2O 265.179 २.5. 10.१०२ MFCD00035285 सेतो देखि खैरो वा हल्का बैजनी पाउडर। º 34ººC मा 6060० एमएमएचजी १ 195 195२०२२ºC १1१.ººC 2933599090
7 567१18-71१-। - (२-Methoxyethyl) फिनोल मेट्रोपोलोल अशुद्धता बी; पी- (२-मेथोक्साइथाइल) फिनोल; मेट्रोपोलल अशुद्धता I; - (२-मेथोक्साइथिल) -फेनोल; फेनोल, - (२-मेथोक्साइथिल);--हाइड्रोक्साफेनेथिल मिथाइल ईथर; २- (पी-हाइड्रोक्साफेनिल) ईथिल मिथाइल ईथर;--हाइड्रोक्सिफेनेथिथिल मिथाइल ईथर;--मेथोक्साइथेलफिन्ल; - [4- (२-methoxyethyl) फिनोक्सी] प्रोपेलीन; C9H12O2 १2२.१। २ .4। .6 1.5811 MFCD00017537 सेतो देखि हल्का पहेंलो पग्लिनु ०.०6 g / सेमी। 125ºC / 3mmHg -२-ºººC स्थिरता 1.525 S26-S36
मेट्रोप्रोल 142569-69-5 (एस) -मिथाइल २- (- (- (२- (--chloroquinolin-२-yl) विनाइल) फिनाइल) -3-हाइड्रोक्साप्रोपाइल) बेंजोएट मिथाइल (S) २- (- (- (२- (--chloro-२-quinolinyl) इथेनील) फिनाइल) -3-हाइड्रोक्साइप्रोपाइल) बेन्जोएट; एसिड मेथाइल एस्टर [R- (E) -2- [- [- [२- (--Chloro-२); BENZOIC ACID, २- [[- (S)) - [- (E) - [२- (--CHLORO-२-QUINOLINYL) ETHENYL] PHENYL] - --हाइड्रोक्सी; मेथाइल १- [ई] -२- [- (एस) - [- [२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) ईथेनिल] फिनाइल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपी] बेन्जोएट; २- [3- (S) - [- (२- (--CHLORO-२-QUINOLINYL) ETHENYL) PHENYL] -3-HYDROXYPROPYL] BENZOIC ACID MYTHYL ESTER; METHYL [E] -2- [3- (S) - [- [२- (--CHLORO-2-QUINOLINYL) ETHENYL] PHENYL] -3-HYDROXYPROPYL] BENZOATE; मिथाइल २- [- (S) - [- [२- (--chloro-२-quiolinyl) इथेनिल] -फेनिल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] बेंजोएट; २- [[- (एस) - [- [२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) एथेनिल] फिनाइल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] -बेन्जोइक एसिड; [आर- (इ) -२- [- [- [२- (--Chloro-२-quinolinyl) ईथेनिल] फिनाइल] -3-oxopropyl] benzoicacidmethylester; मिथाइल २- (((S) - (- (२- (--Chloro-2-quinolinyl) इथेनल) फेनिल) -3-हाइड्रोक्साप्रोपाइल) बेंजोएट; मिथाइल २- (- (- (२- (२- (--chloro-२-quinolinyl) इथेनिल)) फेनिल) ((S) - hydroxypropyl) benzoate; C28H24NO3Cl 7 4548..948 .4 .4। .२ .5..5११4 पहेलो ठोस १.२9 g g / सेमी। 3 643..9ººCC मा 6060० mmHg 88-90ºC 3 343.२º .C १.668 २13 डिग्री सेल्सियसमा १.१13E-१mmmmHg
मोन्टेलुकास्ट 181139-72-0 मेथाइल २ - [(एस) -3 - {(ई) -3- [२- (--CHLORO-२-क्विनोलि) VINYL] PHENYL} -3-HYDROXYPROPYL] बेन्जोएट C28H24ClNO3 7 4548..948 .4 .4। .२ .5..5११4 MFCD09835558 १.२78 3 643..9ººCC मा 6060० mmHg 3 343.२º .C
142569-70-8 (एस) -१- (- (२- (--Chloroquinolin-२-yl) विनाइल) फिनाइल) -3- (२- (२- hydroxypropan-२-yl) फिनाइल) प्रोपान-१-ओल २- (२- (((एस)) - (- (२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनल) ईथेनिल) फिनाइल) -3-हाइड्रोक्सिलप्रोपाइल) फिनाइल) -२-प्रोपेनोल; २- (२- (- (एस) - (- (--chloro-२-quinolinyl) -Phenyl) -फेनिल) -3- (हाइड्रोक्सी-प्रोपिल) फिनाइल) -2-प्रोपेनोल;, 1 - ((1- (S) - (3) - (२- (--CHLORO-2-QUINOLINYL) ETHENYL) PHENYL) -3- (२- (१-हाइड्रोक्सी -१-मेथी); २- (२- (- (२- (--Chloro-२- क्विनोलिनिल) -थीन्याल्फेनिल) -3-हाइड्रोक्साइप्रोपाइल) फेनिल) -२-प्रोपेनोल; २- {- (एस) - [- [२- (--क्लोरोक्विनोलोनिल) -तिथेनिल] -फेनिल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल b -बेन्जाइन -२-प्रोपेनोल; मोन्टेलुकास्टका लागि]; २- [- (एस) - [- (२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) ईथेनिल) फेनिल] -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल] फिनाइल-२-प्रोपेनोल; २- [((S) - [- [२- (--CHLOROQUINOLINE-2-YL) ETHENYL] PHENYL] -3-HYDROXYPROPYL] बेन्जेन-२-प्रोपेनोल; २- (- (((एस)) - (- (२- (--chloro-2-quinolinyl) ethenyl) phenyl) -3-hydroxypropyl) phenyl) -2-propanol; 2- (3- (2- (7-CHLORO-2-QUINOLINYL) ETHENYL) PHENYL) - (--हाइड्रोक्साइप्रोपायल) पेनिल-२-प्रोफेनोल; २- (२- (((एस)) - (- (२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनिल) एथेनिल) फेनिल) -3-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल) फिनाइल) -२ -प्रोपानोल; (एस) -ए- [- [२- (--क्लोरो-२-क्विनोलिनल) ईथेनिल] फिनाइल] -२- (१-हाइड्रोक्सी -१-मेथाइलिथिल) बेन्जेनेप्रोपानोल; १- (- - ((E ) -२- (--Chloroquinolin-2-yl) vinyl) phenyl) -3- (2- (2-hydroxypropan-2-yl) फिनाइल) प्रोपान-१-ओएल; C29H28ClNO2 457.991 .3 53..35 95.95 22 २२ हल्का-पहेंलो फोम १.२244g / सेमी। 6 636.ººC मा 6060०mmHg 338.9ºC १.68686 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
१25२15१15-68-6- २- [१- (मर्क्पटोमेथिल) साइक्लोप्रोपाइल] एसिटिक एसिड २- [१- (सल्फानिल्मेथिल) साइक्लोप्रोपाइल] एसिटिक एसिड; २- [१- (मर्काप्टोमेथिल) साइक्लोप्रोपाइल] एसिटिक एसिड; २- (१- (मर्काप्टोमेथिल) साइक्लोप्रोपाइल) एसिटिक एसिड; १- (मर्क्पटोमेथिल) साइक्लोप्रोपानेसीटिक एसिड; C6H10O2S १66.२०। .1 76.१ १.१11११ MFCD03411600 अफ-व्हाइट ठोस -२-45° डिग्री सेल्सियस ११० डिग्री सेल्सियस 2930909090
133627-45-9 २-Chloro-3-amino-4-methyl pyridine २-क्लोरो---मेथिलपायरिडिन---अमाइन;--अमीनो-२-क्लोरो-pic-पिकोलिन;--अमीनो-२-क्लोरो-Meth-मेथिलपायरिडाइन; C6H7ClN2 १2२.8686। 38.91 २.२०68। MFCD00673152 सेतो क्रिस्टल बन्द १.२26 g / सेमी। २33.ºº से। मा 6060० एमएमएचजी -१-ºººC १२º.२ºC 1.592 २22 डिग्री सेल्सियस मा ०.०२ 9 mmmmHg 2933399090

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्