page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती एएफ

एपीआई को लागी CAS NO।
एसेक्लोफेनाक 139272-68-7
Adapalene 33626-98-1
104224-63-7
अप्रिय १55742२-64-6-
171482-05-6
Aripiprazole 119532-26-2
१२ 7 22२--34-
22246-18-0
एटोरभास्टाटिन 125971-95-1
Azathioprine -4०-44-२
4897-25-0
Azithromycin 76801-85-9
बोसेन्टन १8585888888-40०-
१7०7२-12-१२-
१7०7२28-१-13
Capecitabine १15१999999--46-8
62211-93-2
Cinacalcet १44००२-२6-।
२११2२-1१-8
सिप्रोफ्लोक्सासिन 86393-33-1
Clavulanate पोटेशियम 61177-45-5
क्लोपीडोग्रल 141109-18-4
कोबिसिस्ट्याट 154212-60-9
1185167-55-8
दारुनावीर 169280-56-2
866594-60-7
253265-97-3
डिक्लोफेनाक सोडियम 15362-40-0
Dolvegravir 61477-40-5
1299006-34-1
1229006-35-2
1335210-23-5
1335210-35-9
Efavirenz 173676-59-0
२० 4 14१-2-२7-
इम्पाग्लिफ्लोज़िन 915095-99-7
Entecavir ११०567-2-२२-१
142217-81-0
२०48454545-9595-
Etoricoxib 3446-89-7
Etravirinem 4198-90-7
फेबुक्सोस्ट्याट 161797-99-5
उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर HS कोड
२- (tert-butoxy) -२-oxoethyl २- (२ - ((२,6-dichlorophenyl amino) phenyl) acetate ACECLOFENAC TERT-BUTYL ESTER; Aceclofenac Tert-Butyl Ester; C20H21Cl2NO4 410.291 .6 64..63 .2.२374।
मिथाइल--ब्रोमोनफाथालेन २-कार्बोक्सीलेट --ब्रोमो-२-नेफ्थलेनकार्बॉक्सिलिक एसिड मिथाइल एस्टर; मिथाइल--ब्रोमो-२-नाप्थोएट; मिथाइल--ब्रोमो-२-नफाथलेनेरोबॉक्लेट ; मिथाइल---ब्रोमोनफाक्ट; C12H9BrO2 २55.१०। २.3.। 3.3889 MFCD00100408 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.49 2 २ g / सेमी। º 35ººC मा 6060० एमएमएचजी १२3-१२ººC 169.7ºC १.63634 2916399090
२- (१-अडामान्टाइल) -4-ब्रोमोआनिसोल १- (--ब्रोमो-२-मेथोक्सिफेनिल) एडमन्टेन; १- (--ब्रोमो-२-मेथोक्सी-फेनिल) एडमन्टेन; C17H21BrO 1२१.२5२ .2 .२3 9.9 २5 MFCD03855308 १.34346g / सेमी। 2०२.ººC मा 6060०mmHg 160.3ºC 1.593 २4 ° सेन्टिमिटरमा २.44E-06mmHg 2909309090
मिथाइल २- (२-chloro-1-iminoethyl) hydrazinecarboxylate N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone; C4H8ClN3O2 १55.7878। .2 74.२१ ०.9 44। MFCD09840880 2928000090
(२ आर, S एस) -२ - ((आर) -१- (5,5-बीस (ट्रिफ्लोरोमेथिल) फिनाइल) ईथोक्सी) -3- (--फ्लोरोफेनिल) मोर्फोलाइन हाइड्रोक्लोराइड (२ आर, S एस) -२ - ((आर) -१- (5,5-बीस (ट्रिफ्लोरोमेथिल) फिनाइल) ईथोक्सी) -3- (--फ्लोरोफेनिल) मोर्फोलाइन हाइड्रोक्लोराइड C20H18F7NO2.HCl 473.812 .4०.9 75.75898989 7 387.º डिग्री सेल्सियस 6060० एमएमएचजी मा १88.ººC
१- (२,3-डाइक्लोरोफेनिल) पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड RARECHEM एएच सीके ०82 1२; १- (२,3-डाइक्लोरोफेनिल) पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड; डीसीपीपी-हाइड्रोक्लोराइड; C10H12Cl2N2.HCl २77. .83। १.2.२7 59.59 88। MFCD00190238 अफ-व्हाइट ठोस १२.7272g / सेमी 3 5 365.१ºC मा 6060०mmHg २55-२ººC २०8.२ºC २77 डिग्री सेल्सियसमा १.7777E-07mmHg 2933599090
4,4-डिहाइड्रो-- (--ब्रोमोबूटोक्सी) -२ (१ एच) -क्विनोलिनोन - (--BroMobutoxy) -3,4-डायहाइड्रो -२ (१ एच) -क्विनोलिनोन; - (--ब्रोमोबूटोक्सी) -१,२,3,4-टेट्राहाइड्रो-२-ऑक्सोक्विनोलिन; - (--ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रो -१ एच-क्विनोलिन-२-एक; - (--ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रोक्विनोलिन -२ (१ एच) -one; C13H16BrNO2 298.176 .3 38..33 2.२632२ MFCD06658540 १.383 g g / सेमी। 3 463.ººC मा at60० एमएमएचजी 110-111ºC 234.1ºC 1.573 २4545 डिग्री सेल्सियस मा २.4545E-08mmHg 2942000000
--हाइड्रोक्सी-3, 3,-डायहाइड्रो -१ एच-क्विनोलिन-२-एक 4,4-डिहाइड्रो---हाइड्रोक्सीकार्बोस्टिरिल;--हाइड्रोक्सी 4,4-डायहाइड्रोक्विनोलिन -२ (१ एच) -one;--हाइड्रोक्सी-२-ऑक्सो-१,२,3,4-टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन;--हाइड्रोक्सी-3 ,--डायहाइड्रो-२ (१ एच) -क्विनोलिनोन;--हाइड्रोक्सी 3,,4-डिहाइड्रो-क्विनोलिन-२-एक;--हाइड्रोक्सी-3,,4-डिहाइड्रो-२-क्विनोलिन,--हाइड्रोक्सी--,4- डायहाइड्रो कार्बोस्टिरिल; 4,4-डिहाइड्रो---हाइड्रोक्सी -२ (१ एच) -क्विनोलिनोन; C9H9NO2 १33.7373। .3 .3। .3 १.4१9 MFCD06410891 सेतो पाउडर १.२28२ g / सेमी। 3०3.ºº सेन्टि60 60 mm० एमएमएचजी २33-२ººC 198ºC 2933499090
tert-Butyl (4R, 6R) -2 - [[[6-- (२--4-फ्लोरोफेनिल)) 5-isopropyl-3-phenyl-4- (phenylcarbamoyl) pyrrol-1-yl] इथिल] -२,२- dimethyl-1,3-dioxan-4-yl] एसीटेट एटोरवास्टाटिन एसिटोनाइड टर्ट-बुटेल एस्टर; एटोरभास्टाटिन मध्यवर्ती एल १; एटोरभास्टाटिन क्याल्सियम इन्टरमेडिएट; C40H47FN2O5 654.81 । 78.79 .4 ..442२ १.१15 g / सेमी। 8608.०ººC मा 6060० एमएमएचजी १44-१ººC 3 363.ºº .C 1.589 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
मर्पेप्टुरिन १ एच-प्युरिन-6 (H एच) -थियोन;--मर्काप्टोपुरीन; H एच-प्युरिन-6 थिओन, १,7-डायहाइड्रो-; १, Di-डिहाइड्रोप्यूरिन-6-थिओन डिसकन्टिन, हेर्नुहोस् एम २2525450०; C5H4N4S १2२.१77। 89.45 1.0155 पहेंलो क्रिस्टलीय पाउडर १.82२ ग्राम / सेमी। > º१ººC २55.ººC १.8२ 2933599090
--Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole --क्लोरो-१-मिथाइल---नाइट्रोमिडाजोल; PCMNI; १-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole;--chloro-1-methyl-4-nitro-imidazole; 5-Chloro-1-methyl-4- नाइट्रो -१ एच-इमिडाजोल; १-मिथाइल---क्लोरो-n-नाइट्रोमिडाजोल; इमिडाजोल,--क्लोरो-१-मिथाइल---नाइट्रो; EINECS २२5--5२-2-२; १ एच-इमिडाजोल,--क्लोरो-१-मिथाइल -4-नाइट्रो; C4H4ClN3O2 १1१.4646। .6 63..64 १.50 49 MFCD00233664 सेतो ठोस १.6565 g / सेमी। 2 36२.ººC मा 6060० एमएमएचजी 146-150ºC 172.9ºC १.6488 2933290090
Azathramycin 9-Deokso-9a-aza-9a-homoeritromicin A; Desmethylazithromycin; 9a-N-desmethyl azithromycin; DD-Azarythromycin A; 10-Dihydro-10-deoxo-11-azerythromycin A; 9-Deoxo-9a-aza होमो एरिथ्रोमाइसिन ए (डेस्मेथाइल अजीथ्रोमाइसिन);--डिओक्सो---डायहाइड्रो-a ए-अजा-a ए-होमोअरेथ्रोमाइसिन ए; a ए-अजा---डिओक्सो-aए-होमोअरेथ्रोमाइसिन ए;--डिओक्सो-a ए -जा-a ए-होमोरेथ्रोमिन; Azaerythromycin A; UNII-4LSP9FJT5B; 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A; Azathramycin; C37H70N2O12 734.958 १88. .7 १.88737373 सेतो ठोस १.१18 15१º.२ºC मा 6060० एमएमएचजी १२6-१ºººC 446.8ºC 1.536
२-Amidinopyrimidine हाइड्रोक्लोराइड २-अमिडिनोपायरिमिडाइन हाइड्रोक्लोराइड; पाइरामिडाइन-२-कारबक्सिमिडिमाइड, हाइड्रोक्लोराइड; C5H6N4.HCl १88.8989 १88.8989 १.362627 MFCD02677965 अफ-सेतो पाउडर १.39 g g / सेमी। २77.ººC मा 6060० एमएमएचजी १-1०-१ºººC (उच्च बनावट) १२7.ººC १.6868 २.° डिग्री सेल्सियस मा ०.००२mmHg 2933599090
(- (२-Methoxyphenoxy) - [२,२-Bipyrimidine] -4,6 (१ एच, H एच) -डिओन 5-- (२-मेथोक्साइफोनोक्सी) - [२,२'-bipyrimidine] -6, ((१ एच,) एच) -डिओन; 5-- ((२-मेथोक्साइफेनोक्सी) - [२,२'-bipyrimidine] -4,6 [१ एच , 5H] -dione; C15H12N4O4 2१२.२8 १०२.7777 ०.०००२ MFCD09879703 १.45 १.6766 2933599090
,,6-डिचलोरो 5-- (२-मेथोक्साइफोनोक्सी) -२,२-बिपिरिमिडाइन ,,6-डिचलोरो 5-- (२-methoxyphenoxy) -२,२'-bipyrimidine; ,,6-Dichloro-((२-methoxyphenoxy) -२,२'-bipyrimidine; ,,6-Dichloro- (O-methoxyphenoxy) -2- (2-pyrimidinyl) pyrimidine; 4,6-Dichloro-5- (२-methoxyphenoxy) -2,2-bipyrimidine; C15H10Cl2N4O2 9 34 .1 .7272 70.02 4.०4१ MFCD03839838 ब्राउन ठोस १.4१ g g / सेमी। 20२०.ººC मा 60 7० एमएमएचजी २88.ºº से १.6१। २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2933599090
२ ',''-di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine 5'-Deoxy-2 ', 3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine; [(2R, 3R, 4R, 5R) -4-acetyloxy-5- (4-amino-5-फ्लोरो-२-ऑक्सोपायरिमिडिइन -१-yl) -२-methyloxolan-3-yl] एसीटेट; २,3-Di-O-Acetyl-5-Deoxy-5-Fuluro-D-Cytidine; २ ',''-di-O-acetyl- 5'-deoxy-5-fulurocytidine; C13H16FN3O6 9२ .2 .२8१ १२२.74। 0.3265 MFCD07369302 2934999090
1,2,3-Triacetyl-5-deoxy-D-ribose 1,2,3-Triacetyl-5-de; 1,2,3-triacetoxy-5-deoxy-D-ribose; Capecitabine intermediates; 5-Deoxy-bD-ribofuranose triacetate; ACETYLFURANOSIDE; 5-Deoxy-bD-ribofuose; 1,2,3-Triacetoxy-5-Deoxy Ribose; C11H16O7 २0०.२41१ .1 88.१3 ०.5577 MFCD11519026 १.२ º१ººC -63-ºººC १ºººC १.465 2940000000
(S) -2,2-Diphenyl-2- (pyrrolidin-3-yl) acetamide (2R, 3R) -2,3-dihydroxysuccinate (२ आर, R आर) -२,3-डायहाइड्रॉक्सीबुटान्डिओइक एसिड, २,२-डाइफिनल २ - [(S एस) -पाइरोलिडिन---येल] एसिटामाइड; C18H20N2O.C4H6O6 3030०.55१ १.1०.१8 ०.9। सेतो पाउडर
- [- (trifluoromethyl) phenyl] propanal - (--ट्रिफ्लोरोमेथिल्फेनिल) प्रोपियोनाल्डिहाइड C10H9F3O २०२.7373। १.0.०7 २.838369 रंगहीन तेल १.१ 2 २ g / सेमी। २०7.ººC मा 6060० एमएमएचजी º º .१ºC 2913000090
--क्लोरो-१-साइक्लोप्रोपाइल-flu-फ्लोरो-१,4-डायहाइड्रो---ऑक्सोक्विनोलिन-car-कार्बोक्सिलिक एसिड --क्लोरो-१-साइक्लोप्रोपाइल-flu-फ्लोरो---ऑक्सोक्विनोलिन---कार्बोक्सिलिक एसिड; C13H9ClFNO3 २1१.6767। .3 .3। २.82२71१ MFCD00792458 अफ-व्हाइट क्रिस्टलीय पाउडर 410ºC 239-244ºC २66.ºº से 2933499090
पोटेशियम क्लावुलानेट पोटेशियम (जेड) - (२ आर, R आर) -3- (२-हाइड्रोक्साइथाइलिडिन) -7-ऑक्सो---ऑक्सा-१-अजाबिसिक्लो [3..२.०] हेप्टेन-२-कार्बोक्सीलेट C8H8KNO5 २77.२5१ 89.9 -2.4924 MFCD01710901 हल्का पहेंलो ठोस 5 545.ººC मा 6060० एमएमएचजी > 160ºC २33.ºº से 2942000000
(+) METHYL α- (२-THIENYLETHYLAMINO) (२-CHLOROPHENYL) ACETATE HCL मिथाइल २- (२-क्लोरोफेनिल) -२ - ((२- (थायोफेन-२- yl) ईथिल) एमिनो) एसीटेट हाइड्रोक्लोराइड; मेथाइल ए - [[२- (THIEN-२-YL) ETHYL] AMINO] -A- (२-CHLOROPHENYL) ACETATE HYDROCHLORIDE; C15H17Cl2NO2S 6 346.२72 .5 66..57 6.640०8 º 44ººC मा 6060० एमएमएचजी २२२.ººC २7373 डिग्री सेल्सियस मा २.7373E-08mmHg
N-methyl-1- (2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl) methanamine १- (२-Isopropylthiazol-4-yl) -N-methyl methanamine C8H14N2S १.2०.२75। .1 53.१6 २.37376868 1.039g / सेमी 3 २0०.ººººC मा 6060० एमएमएचजी .4 .4। .२ºC 1.523 २64 डिग्री सेल्सियस मा ०.०6464mmHg 2934100090
१- (२-Isopropyl-1,3-thiazol-4-yl) -N-methylmethanamine डायहाइड्रोक्लोर आईडिया N-Methyl-2- (1-methylethyl) -4-thiazolemethanamine डायहाइड्रोक्लोराइड C8H14N2S.2 (HCl) 243.197 .1 53.१6 9.9 8 ० 2934100090
--एमिनो-एन - [(२ आर, S एस) -3-एमिनो-२-हाइड्रोक्सी---फेनिलब्युटेल] -N- (२-methylpropyl) बेन्जेनेसल्फोनामाइड C20H29N3O3S 391.528 ११8.०3 20.२०87 १.२२6 g / सेमी। 609.105ºC मा 760 mmHg 322.175ºC १.60०5
(A एएस, S एस, a एआर) -th-मेथोक्सी-टेट्राहाइड्रो फ्यूरो [3..4-बी] फुरान -२ (H एच) -अन (3aS, 4S, 6aR) -4-Methoxytetrahydrofuro [3,4-b] furan-2 (3H) -one; (3aS, 4S, 6aR) - 4-methoxytetrahydrofuro [3,4-b] furan-2 ( H एच) - एक; फ्यूरो [4.--बी] फरान -२ (H एच) -ओने, टेट्राहाइड्रो-4-मेथोक्सी-, (AS एएएस, S एस, AR एआर) -; (a एएस, S एस, a एआर) -Tetrahydro-4- methoxyfuro [3,4-b] furan-2 (3H) -one; C7H10O4 १88.१5२ । 44.76 -0.0792
[(R आर, a एएस, a एआर) -हाइड्रोक्सीहेक्साइड्रोइडो ब्यूरो [२,3-बी] फुरानाइल सुक्सिनिमिडिल कार्बोनेट (R आर, a एएस, a एआर) -हाइड्रोक्सीहेक्जाइड्रोइडो ब्यूरो [२,3-β] फुरानाइल सुक्सिनिमिडिल कार्बोनेट; C11H13NO7 २1१.२23। .3 १. .7 -0.0971 1.51 g / सेमी 3 1 1१.ººC मा 6060० एमएमएचजी १ 190 ०.ºº से १.6262२ २41 E C मा २.41१E-06mmHg
१- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) इण्डोलिन-२-वन १- (२.6-डिक्लोरोफेनिल) -१,3-डायहाइड्रो-२ एच-इन्डोल-२-एक; डिक्लोफेनाक एमाइड; (एन- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) -२-ईन्डोलोनिन; १- (२,6-डिक्लोरोफेनिल ) indolin-2-one; १- (२,6-Dichlorophenyl) -२-oxoindoline; १- (२,6-Dichlorophenyl) -२-indolinone; १- (२,6-Dichlorophenyl) oxindole; १- (२ ,--डाइक्लोरोफेनिल) -3 एच-इन्डोल-२-एक; डिक्लोफेनाक अशुद्धता ए; एन- (२,--डिक्लोरोफेनिल) -२-इन्डोलिनोन; C14H9Cl2NO २88.3333। २०..3१ 27.२27 2 २ MFCD00451393 १.432२ g / सेमी। 8608.ºº सेन्टि60 6060० एमएमएचजी 249.3ºC 2933790090
(आर) -3-एमिनोबुटन -१-ओल (3R) -3-aminobutan-1-ol; C4H11NO .1 .1 .१362२ .2 46.२5 ०..4१63। 40-3०-8787-- 168.349ºC मा 760 mmHg .6º.º१ºC 2922199090
२ एच-पेरिडो [१ ', २'; ,,5] पायराजीनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन-,, d-डायोन, 4,4, १२, १२ ए-टेट्राहाइड्रो-- (फिनिलमेथोक्सी)
- (बेन्जाइलोक्सी)---ब्रोमो-4,4,१२,१२ टेट्राहाइड्रो-२ एच-पिरिडो [१ ', २': ,,5] पायराजिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन-6 , 8-dione C18H17BrN2O4 5०5.२43 .०.77 २.3 २।
२, Py- पेरिडिनेडीकार्बॉक्सिलिक एसिड, १- (२, २- डाइमेथोक्साइथाइल) - १, - डायहाइड्रो- - मेथोक्सी- - ऑक्सो-, २- मिथाइल एस्टर C13H17NO8 5१5.२76 ११3.२ -0.0394
(RR, १२aS) -N- (२,4-difluorobenzyl) -7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [१ ' , २ ': ,,5] पायराजिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन---कारबॉक्सामाइड (RR, १२aS) -N - [[२,4-बिस (फ्लोरोनाइल) फेनिल] मिथाइल] -7-मेथोक्सी---मिथाइल-,,--बिस (ऑक्सिडानलिडेन) -3, 12, १२, १२ ए-टेट्राहाइड्रो- २ एच-पायराडो [,,6] पायराजिनो [२.6-बी] [१,3] ऑक्जाइन-car-कारबक्समाइड; C21H21F2N3O5 3 433.40०5 89.87 १.9।।
(RR, १२aS) -N- (२,4-difluorobenzyl) -7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [१ ' , २ ': ,,5] पायराजिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन---कारबॉक्सामाइड (RR, १२aS) -N - [[२,4-बिस (फ्लोरोनाइल) फेनिल] मिथाइल] -7-मेथोक्सी---मिथाइल-,,--बिस (ऑक्सिडानलिडेन) -3, 12, १२, १२ ए-टेट्राहाइड्रो- २ एच-पायराडो [,,6] पायराजिनो [२.6-बी] [१,3] ऑक्जाइन-car-कारबक्समाइड; C8H5ClF3NO.HCl 3 433.40०5 89.87 १.9।।
(एस) -१- (२-अमीनो-ch-क्लोरोफेनिल) -१- (trifluoromethyl) -3-साइक्लोप्रोपाइल-२-प्रोपिन-१-ओल Efavirenz सम्बन्धित CoMpound A; C13H11ClF3NO २9 .6। .8 .2 46.२5 66.666767 १.4646 5२5.०5२ºC मा 6060० एमएमएचजी १.75 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2922199090
(१ एस) -१,5-एन्हाइड्रो-२,,,,,--टेट्रा-ओ-अक्टाइल-१-सी- [--क्लोरो-- - [[4 - [[(S एस) -टेराहाइड्रोफु-रन-3 -yl] अक्सी] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] -डी-ग्लूसीटोल डी-ग्लूसीटोल, १,5-एनिहाइड्रो-१-सी- [--क्लोरो-- - [[4 - [[(S एस) -टेराहाइड्रो---फुरानाइल] अक्सी] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] -, २,3 , ,,6-टेट्रासेसेट, (१ एस) - डी-ग्लुसीटोल, १,5-अनहाइड्रो-१-सी- [--क्लोरो-3 - [[4 - [[3 एस) -टेराहाइड्रो-3-फुरानिल] अक्सी ] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] -, टेट्रासेसेट, (१ एस) - (C सीआई); C31H35ClO11 19 १। .०56 १2२.।। 89.89 66।
(१ एस, २ आर, S एस, R आर) -3-फेनिलमेथोक्सी -२- (फेनिलमेथोक्साइमिथाइल) -6-ओक्साबिसिक्लो [3..१.०] हेक्सेन (१ एस, २ आर, S एस, R आर) -3- (बेन्जाइलोक्सी) -२ - ((बेंजाइलोक्सी) मिथाइल) -6-ओक्साबाइस्क्लो [3,,१,०] हेक्सेन; (१ एस, २ आर, S एस, R आर) -3- ( फेनिलमेथोक्सी) -२ - [(फेनिलमेथोक्सी) मिथाइल] -6-ओक्साबिसिक्लो [1.१.०] हेक्सेन; (२ आर, S एस) -बेन्जलोक्सी-२-बेन्जाइलोक्सीमेथिल-6-ओक्साबिसक्लो <1.१.०> हेक्सेन; (१ एस, २ आर, S एस , R आर) -3- (बेंजाइलोक्सी) -२- (बेंजाइलोक्सीमेथाइल) -6-ऑक्सीबिसिक्लो [1.१.०] हेक्सेन; C20H22O3 10१०.8787 .०.99 75.75759 MFCD09750952 १.१17 7२7.º२ºº सी मा 6060० एमएमएचजी १55.85º२ºC 1.593 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2932999099
२-अमीनो-- - ((१ एस, R आर, S एस) -4- (बेन्जाइलोक्सी) -3- (बेन्जाइलोक्सीमेथाइल) -२-मेथिलेनेक्साइक्लोपेन्टल) -१ एच-प्युरिन-6 (H एच) -अन Entecavir InterMediate VIII IsoMer; 3 ', 5'-Di-O-benzyl Entecavir; Entecavir-9; Entecavir E8; Entecavir InterMediate N-1; C26H27N5O3 7 4524. .२ 108.05 20.२०२ १.3434 १.679
- - [(१ एस, R आर, S एस) -२-methylidene-4-phenylmethoxy-3- (फेनिलमेथोक्साइमेथाइल) साइक्लोपेन्टाइल] -6-फेनिलमेथोक्सापुरीन-२-अमाइन (- (बेन्जाइलोक्सी)-- - [(१ एस, R आर, S एस) -२-मेथिलिन-- (फेनिलमेथोक्सी) -3 - [(फेनिलमेथोक्सी) मिथाइल] साइक्लोपेन्टाइल]-H एच-प्युरिन-२-अमाइन; Ben (बेन्जाइलोक्सी) ) -9 - ((१ एस, R आर, S एस) -4- (बेंजाइलोक्सी) -3 - ((बेंजाइलोक्सी) मिथाइल) -२-मेथिलेनेक्लोपेन्टाइल) -9 एच-प्यूरिन-२-अमाइन; - - [(१ एस, R आर, S एस) ) -२-मेथिलीन-- (फेनिलमेथोक्सी) -3 - [(फेनिलमेथोक्सी) मिथाइल] साइक्लोपेन्टाइल] -6- (फेनिलमेथोक्सी)-H एच-प्युरिन-२-अमाइन; C33H33N5O3 3 533. .२ .3 .3। .१ .2.२40०5 १.२26 760.8ºC मा 760 mmHg 407.8ºC १.65653
--Methylsulfanylbenzaldehyde - (मेथिलिथियो) बेंजालहाइड;--मेथाइलमर्काप्टोबेन्जाल्डेहाइड; C8H8OS १2२.२१। .3२..37 २.२२१ MFCD00006948 पहेंलो तरल १.१44 -86-º०º सी (१ मिमीएचजी) 6ºC 6ºC १.64646 29309070
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile --हाइड्रोक्सी 3,, 3,-डाइमेथाइलबेन्जोनिट्रिल;--साइनो-२,6-डाइमेटिफेनोल; २,6-डायमेथाइल---साइनोफेनोल; C9H9NO १77.१74। .0 44.०२ १.8806868 MFCD00221716 हल्का खैरो क्रिस्टल १.१13 g / सेमी। 10१०.ººC मा 6060० एमएमएचजी 123-125ºC १1१.ºº से १. .63 2926909090
इथाइल २- (--हाइड्रोक्सिफेनिल) -4-methylthiazole-5-carboxylate ईथिल--मिथाइल-२- (--ऑक्सीसाइक्लोहेक्सा २,5-डाइन-१-यलिडेन) -3H-1,3-thiazole-5-carboxylate; C13H13NO3S २33.12१२ .6 87.66 000.०००8 MFCD03700424 १.२74 6२6.º१ ºC मा 6060० एमएमएचजी 180ºC २११..9ºººC 1.598 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2934100090
ईथिल २- (3-formyl-4-hydroxyphenyl) -4-मिथाइल thiazole-5-carboxylate
एपीआई को लागी CAS NO। उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर HS कोड
एसेक्लोफेनाक 139272-68-7 २- (tert-butoxy) -२-oxoethyl २- (२ - ((२,6-dichlorophenyl amino) phenyl) acetate ACECLOFENAC TERT-BUTYL ESTER; Aceclofenac Tert-Butyl Ester; C20H21Cl2NO4 410.291 .6 64..63 .2.२374।
Adapalene 33626-98-1 मिथाइल--ब्रोमोनफाथालेन २-कार्बोक्सीलेट --ब्रोमो-२-नेफ्थलेनकार्बॉक्सिलिक एसिड मिथाइल एस्टर; मिथाइल--ब्रोमो-२-नाप्थोएट; मिथाइल--ब्रोमो-२-नफाथलेनेरोबॉक्लेट ; मिथाइल---ब्रोमोनफाक्ट; C12H9BrO2 २55.१०। २.3.। 3.3889 MFCD00100408 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.49 2 २ g / सेमी। º 35ººC मा 6060० एमएमएचजी १२3-१२ººC 169.7ºC १.63634 2916399090
104224-63-7 २- (१-अडामान्टाइल) -4-ब्रोमोआनिसोल १- (--ब्रोमो-२-मेथोक्सिफेनिल) एडमन्टेन; १- (--ब्रोमो-२-मेथोक्सी-फेनिल) एडमन्टेन; C17H21BrO 1२१.२5२ .2 .२3 9.9 २5 MFCD03855308 १.34346g / सेमी। 2०२.ººC मा 6060०mmHg 160.3ºC 1.593 २4 ° सेन्टिमिटरमा २.44E-06mmHg 2909309090
अप्रिय १55742२-64-6- मिथाइल २- (२-chloro-1-iminoethyl) hydrazinecarboxylate N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone; C4H8ClN3O2 १55.7878। .2 74.२१ ०.9 44। MFCD09840880 2928000090
171482-05-6 (२ आर, S एस) -२ - ((आर) -१- (5,5-बीस (ट्रिफ्लोरोमेथिल) फिनाइल) ईथोक्सी) -3- (--फ्लोरोफेनिल) मोर्फोलाइन हाइड्रोक्लोराइड (२ आर, S एस) -२ - ((आर) -१- (5,5-बीस (ट्रिफ्लोरोमेथिल) फिनाइल) ईथोक्सी) -3- (--फ्लोरोफेनिल) मोर्फोलाइन हाइड्रोक्लोराइड C20H18F7NO2.HCl 473.812 .4०.9 75.75898989 7 387.º डिग्री सेल्सियस 6060० एमएमएचजी मा १88.ººC
Aripiprazole 119532-26-2 १- (२,3-डाइक्लोरोफेनिल) पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड RARECHEM एएच सीके ०82 1२; १- (२,3-डाइक्लोरोफेनिल) पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड; डीसीपीपी-हाइड्रोक्लोराइड; C10H12Cl2N2.HCl २77. .83। १.2.२7 59.59 88। MFCD00190238 अफ-व्हाइट ठोस १२.7272g / सेमी 3 5 365.१ºC मा 6060०mmHg २55-२ººC २०8.२ºC २77 डिग्री सेल्सियसमा १.7777E-07mmHg 2933599090
१२ 7 22२--34- 4,4-डिहाइड्रो-- (--ब्रोमोबूटोक्सी) -२ (१ एच) -क्विनोलिनोन - (--BroMobutoxy) -3,4-डायहाइड्रो -२ (१ एच) -क्विनोलिनोन;
- (--ब्रोमोबूटोक्सी) -१,२,3,4-टेट्राहाइड्रो-२-ऑक्सोक्विनोलिन;
- (--ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रो -१ एच-क्विनोलिन-२-एक;
- (--ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रोक्विनोलिन -२ (१ एच) -one;
C13H16BrNO2 298.176 .3 38..33 2.२632२ MFCD06658540 १.383 g g / सेमी। 3 463.ººC मा at60० एमएमएचजी 110-111ºC 234.1ºC 1.573 २4545 डिग्री सेल्सियस मा २.4545E-08mmHg 2942000000
22246-18-0 --हाइड्रोक्सी-3, 3,-डायहाइड्रो -१ एच-क्विनोलिन-२-एक 4,4-डिहाइड्रो---हाइड्रोक्सीकार्बोस्टिरिल;--हाइड्रोक्सी 4,4-डायहाइड्रोक्विनोलिन -२ (१ एच) -one;--हाइड्रोक्सी-२-ऑक्सो-१,२,3,4-टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन;--हाइड्रोक्सी-3 ,--डायहाइड्रो-२ (१ एच) -क्विनोलिनोन;--हाइड्रोक्सी 3,,4-डिहाइड्रो-क्विनोलिन-२-एक;--हाइड्रोक्सी-3,,4-डिहाइड्रो-२-क्विनोलिन,--हाइड्रोक्सी--,4- डायहाइड्रो कार्बोस्टिरिल; 4,4-डिहाइड्रो---हाइड्रोक्सी -२ (१ एच) -क्विनोलिनोन; C9H9NO2 १33.7373। .3 .3। .3 १.4१9 MFCD06410891 सेतो पाउडर १.२28२ g / सेमी। 3०3.ºº सेन्टि60 60 mm० एमएमएचजी २33-२ººC 198ºC 2933499090
एटोरभास्टाटिन 125971-95-1 tert-Butyl (4R, 6R) -2 - [[[6-- (२--4-फ्लोरोफेनिल)) 5-isopropyl-3-phenyl-4- (phenylcarbamoyl) pyrrol-1-yl] इथिल] -२,२- dimethyl-1,3-dioxan-4-yl] एसीटेट एटोरवास्टाटिन एसिटोनाइड टर्ट-बुटेल एस्टर; एटोरभास्टाटिन मध्यवर्ती एल १; एटोरभास्टाटिन क्याल्सियम इन्टरमेडिएट; C40H47FN2O5 654.81 । 78.79 .4 ..442२ १.१15 g / सेमी। 8608.०ººC मा 6060० एमएमएचजी १44-१ººC 3 363.ºº .C 1.589 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
Azathioprine -4०-44-२ मर्पेप्टुरिन १ एच-प्युरिन-6 (H एच) -थियोन;--मर्काप्टोपुरीन; H एच-प्युरिन-6 थिओन, १,7-डायहाइड्रो-; १, Di-डिहाइड्रोप्यूरिन-6-थिओन डिसकन्टिन, हेर्नुहोस् एम २2525450०; C5H4N4S १2२.१77। 89.45 1.0155 पहेंलो क्रिस्टलीय पाउडर १.82२ ग्राम / सेमी। > º१ººC २55.ººC १.8२ 2933599090
4897-25-0 --Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole --क्लोरो-१-मिथाइल---नाइट्रोमिडाजोल; PCMNI; १-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole;--chloro-1-methyl-4-nitro-imidazole; 5-Chloro-1-methyl-4- नाइट्रो -१ एच-इमिडाजोल; १-मिथाइल---क्लोरो-n-नाइट्रोमिडाजोल; इमिडाजोल,--क्लोरो-१-मिथाइल---नाइट्रो; EINECS २२5--5२-2-२; १ एच-इमिडाजोल,--क्लोरो-१-मिथाइल -4-नाइट्रो; C4H4ClN3O2 १1१.4646। .6 63..64 १.50 49 MFCD00233664 सेतो ठोस १.6565 g / सेमी। 2 36२.ººC मा 6060० एमएमएचजी 146-150ºC 172.9ºC १.6488 2933290090
Azithromycin 76801-85-9 Azathramycin 9-Deokso-9a-aza-9a-homoeritromicin A; Desmethylazithromycin; 9a-N-desmethyl azithromycin; DD-Azarythromycin A; 10-Dihydro-10-deoxo-11-azerythromycin A; 9-Deoxo-9a-aza होमो एरिथ्रोमाइसिन ए (डेस्मेथाइल अजीथ्रोमाइसिन);--डिओक्सो---डायहाइड्रो-a ए-अजा-a ए-होमोअरेथ्रोमाइसिन ए; a ए-अजा---डिओक्सो-aए-होमोअरेथ्रोमाइसिन ए;--डिओक्सो-a ए -जा-a ए-होमोरेथ्रोमिन; Azaerythromycin A; UNII-4LSP9FJT5B; 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A; Azathramycin; C37H70N2O12 734.958 १88. .7 १.88737373 सेतो ठोस १.१18 15१º.२ºC मा 6060० एमएमएचजी १२6-१ºººC 446.8ºC 1.536
बोसेन्टन १8585888888-40०- २-Amidinopyrimidine हाइड्रोक्लोराइड २-अमिडिनोपायरिमिडाइन हाइड्रोक्लोराइड; पाइरामिडाइन-२-कारबक्सिमिडिमाइड, हाइड्रोक्लोराइड; C5H6N4.HCl १88.8989 १88.8989 १.362627 MFCD02677965 अफ-सेतो पाउडर १.39 g g / सेमी। २77.ººC मा 6060० एमएमएचजी १-1०-१ºººC (उच्च बनावट) १२7.ººC १.6868 २.° डिग्री सेल्सियस मा ०.००२mmHg 2933599090
१7०7२-12-१२- (- (२-Methoxyphenoxy) - [२,२-Bipyrimidine] -4,6 (१ एच, H एच) -डिओन 5-- (२-मेथोक्साइफोनोक्सी) - [२,२'-bipyrimidine] -6, ((१ एच,) एच) -डिओन; 5-- ((२-मेथोक्साइफेनोक्सी) - [२,२'-bipyrimidine] -4,6 [१ एच , 5H] -dione; C15H12N4O4 2१२.२8 १०२.7777 ०.०००२ MFCD09879703 १.45 १.6766 2933599090
१7०7२28-१-13 ,,6-डिचलोरो 5-- (२-मेथोक्साइफोनोक्सी) -२,२-बिपिरिमिडाइन ,,6-डिचलोरो 5-- (२-methoxyphenoxy) -२,२'-bipyrimidine; ,,6-Dichloro-((२-methoxyphenoxy) -२,२'-bipyrimidine; ,,6-Dichloro- (O-methoxyphenoxy) -2- (2-pyrimidinyl) pyrimidine; 4,6-Dichloro-5- (२-methoxyphenoxy) -2,2-bipyrimidine; C15H10Cl2N4O2 9 34 .1 .7272 70.02 4.०4१ MFCD03839838 ब्राउन ठोस १.4१ g g / सेमी। 20२०.ººC मा 60 7० एमएमएचजी २88.ºº से १.6१। २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2933599090
Capecitabine १15१999999--46-8 २ ',''-di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine 5'-Deoxy-2 ', 3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine; [(2R, 3R, 4R, 5R) -4-acetyloxy-5- (4-amino-5-फ्लोरो-२-ऑक्सोपायरिमिडिइन -१-yl) -२-methyloxolan-3-yl] एसीटेट; २,3-Di-O-Acetyl-5-Deoxy-5-Fuluro-D-Cytidine; २ ',''-di-O-acetyl- 5'-deoxy-5-fulurocytidine; C13H16FN3O6 9२ .2 .२8१ १२२.74। 0.3265 MFCD07369302 2934999090
62211-93-2 1,2,3-Triacetyl-5-deoxy-D-ribose 1,2,3-Triacetyl-5-de; 1,2,3-triacetoxy-5-deoxy-D-ribose; Capecitabine intermediates; 5-Deoxy-bD-ribofuranose triacetate; ACETYLFURANOSIDE; 5-Deoxy-bD-ribofuose; 1,2,3-Triacetoxy-5-Deoxy Ribose; C11H16O7 २0०.२41१ .1 88.१3 ०.5577 MFCD11519026 १.२ º१ººC -63-ºººC १ºººC १.465 2940000000
Cinacalcet १44००२-२6-। (S) -2,2-Diphenyl-2- (pyrrolidin-3-yl) acetamide (2R, 3R) -2,3-dihydroxysuccinate (२ आर, R आर) -२,3-डायहाइड्रॉक्सीबुटान्डिओइक एसिड, २,२-डाइफिनल २ - [(S एस) -पाइरोलिडिन---येल] एसिटामाइड; C18H20N2O.C4H6O6 3030०.55१ १.1०.१8 ०.9। सेतो पाउडर
२११2२-1१-8 - [- (trifluoromethyl) phenyl] propanal - (--ट्रिफ्लोरोमेथिल्फेनिल) प्रोपियोनाल्डिहाइड C10H9F3O २०२.7373। १.0.०7 २.838369 रंगहीन तेल १.१ 2 २ g / सेमी। २०7.ººC मा 6060० एमएमएचजी º º .१ºC 2913000090
सिप्रोफ्लोक्सासिन 86393-33-1 --क्लोरो-१-साइक्लोप्रोपाइल-flu-फ्लोरो-१,4-डायहाइड्रो---ऑक्सोक्विनोलिन-car-कार्बोक्सिलिक एसिड --क्लोरो-१-साइक्लोप्रोपाइल-flu-फ्लोरो---ऑक्सोक्विनोलिन---कार्बोक्सिलिक एसिड; C13H9ClFNO3 २1१.6767। .3 .3। २.82२71१ MFCD00792458 अफ-व्हाइट क्रिस्टलीय पाउडर 410ºC 239-244ºC २66.ºº से 2933499090
Clavulanate पोटेशियम 61177-45-5 पोटेशियम क्लावुलानेट पोटेशियम (जेड) - (२ आर, R आर) -3- (२-हाइड्रोक्साइथाइलिडिन) -7-ऑक्सो---ऑक्सा-१-अजाबिसिक्लो [3..२.०] हेप्टेन-२-कार्बोक्सीलेट C8H8KNO5 २77.२5१ 89.9 -2.4924 MFCD01710901 हल्का पहेंलो ठोस 5 545.ººC मा 6060० एमएमएचजी > 160ºC २33.ºº से 2942000000
क्लोपीडोग्रल 141109-18-4 (+) METHYL α- (२-THIENYLETHYLAMINO) (२-CHLOROPHENYL) ACETATE HCL मिथाइल २- (२-क्लोरोफेनिल) -२ - ((२- (थायोफेन-२- yl) ईथिल) एमिनो) एसीटेट हाइड्रोक्लोराइड; मेथाइल ए - [[२- (THIEN-२-YL) ETHYL] AMINO] -A- (२-CHLOROPHENYL) ACETATE HYDROCHLORIDE; C15H17Cl2NO2S 6 346.२72 .5 66..57 6.640०8 º 44ººC मा 6060० एमएमएचजी २२२.ººC २7373 डिग्री सेल्सियस मा २.7373E-08mmHg
कोबिसिस्ट्याट 154212-60-9 N-methyl-1- (2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl) methanamine १- (२-Isopropylthiazol-4-yl) -N-methyl methanamine C8H14N2S १.2०.२75। .1 53.१6 २.37376868 1.039g / सेमी 3 २0०.ººººC मा 6060० एमएमएचजी .4 .4। .२ºC 1.523 २64 डिग्री सेल्सियस मा ०.०6464mmHg 2934100090
1185167-55-8 १- (२-Isopropyl-1,3-thiazol-4-yl) -N-methylmethanamine डायहाइड्रोक्लोर आईडिया N-Methyl-2- (1-methylethyl) -4-thiazolemethanamine डायहाइड्रोक्लोराइड C8H14N2S.2 (HCl) 243.197 .1 53.१6 9.9 8 ० 2934100090
दारुनावीर 169280-56-2 --एमिनो-एन - [(२ आर, S एस) -3-एमिनो-२-हाइड्रोक्सी---फेनिलब्युटेल] -N- (२-methylpropyl) बेन्जेनेसल्फोनामाइड C20H29N3O3S 391.528 ११8.०3 20.२०87 १.२२6 g / सेमी। 609.105ºC मा 760 mmHg 322.175ºC १.60०5
866594-60-7 (A एएस, S एस, a एआर) -th-मेथोक्सी-टेट्राहाइड्रो फ्यूरो [3..4-बी] फुरान -२ (H एच) -अन (3aS, 4S, 6aR) -4-Methoxytetrahydrofuro [3,4-b] furan-2 (3H) -one; (3aS, 4S, 6aR) - 4-methoxytetrahydrofuro [3,4-b] furan-2 ( H एच) - एक; फ्यूरो [4.--बी] फरान -२ (H एच) -ओने, टेट्राहाइड्रो-4-मेथोक्सी-, (AS एएएस, S एस, AR एआर) -; (a एएस, S एस, a एआर) -Tetrahydro-4- methoxyfuro [3,4-b] furan-2 (3H) -one; C7H10O4 १88.१5२ । 44.76 -0.0792
253265-97-3 [(R आर, a एएस, a एआर) -हाइड्रोक्सीहेक्साइड्रोइडो ब्यूरो [२,3-बी] फुरानाइल सुक्सिनिमिडिल कार्बोनेट (R आर, a एएस, a एआर) -हाइड्रोक्सीहेक्जाइड्रोइडो ब्यूरो [२,3-β] फुरानाइल सुक्सिनिमिडिल कार्बोनेट; C11H13NO7 २1१.२23। .3 १. .7 -0.0971 1.51 g / सेमी 3 1 1१.ººC मा 6060० एमएमएचजी १ 190 ०.ºº से १.6262२ २41 E C मा २.41१E-06mmHg
डिक्लोफेनाक सोडियम 15362-40-0 १- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) इण्डोलिन-२-वन १- (२.6-डिक्लोरोफेनिल) -१,3-डायहाइड्रो-२ एच-इन्डोल-२-एक; डिक्लोफेनाक एमाइड; (एन- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) -२-ईन्डोलोनिन; १- (२,6-डिक्लोरोफेनिल ) indolin-2-one; १- (२,6-Dichlorophenyl) -२-oxoindoline; १- (२,6-Dichlorophenyl) -२-indolinone; १- (२,6-Dichlorophenyl) oxindole; १- (२ ,--डाइक्लोरोफेनिल) -3 एच-इन्डोल-२-एक; डिक्लोफेनाक अशुद्धता ए; एन- (२,--डिक्लोरोफेनिल) -२-इन्डोलिनोन; C14H9Cl2NO २88.3333। २०..3१ 27.२27 2 २ MFCD00451393 १.432२ g / सेमी। 8608.ºº सेन्टि60 6060० एमएमएचजी 249.3ºC 2933790090
Dolvegravir 61477-40-5 (आर) -3-एमिनोबुटन -१-ओल (3R) -3-aminobutan-1-ol; C4H11NO .1 .1 .१362२ .2 46.२5 ०..4१63। 40-3०-8787-- 168.349ºC मा 760 mmHg .6º.º१ºC 2922199090
1299006-34-1 २ एच-पेरिडो [१ ', २'; ,,5] पायराजीनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन-,, d-डायोन, 4,4, १२, १२ ए-टेट्राहाइड्रो-- (फिनिलमेथोक्सी)
1229006-35-2 - (बेन्जाइलोक्सी)---ब्रोमो-4,4,१२,१२ टेट्राहाइड्रो-२ एच-पिरिडो [१ ', २': ,,5] पायराजिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन-6 , 8-dione C18H17BrN2O4 5०5.२43 .०.77 २.3 २।
1335210-23-5 २, Py- पेरिडिनेडीकार्बॉक्सिलिक एसिड, १- (२, २- डाइमेथोक्साइथाइल) - १, - डायहाइड्रो- - मेथोक्सी- - ऑक्सो-, २- मिथाइल एस्टर C13H17NO8 5१5.२76 ११3.२ -0.0394
1335210-35-9 (RR, १२aS) -N- (२,4-difluorobenzyl) -7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [१ ' , २ ': ,,5] पायराजिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन---कारबॉक्सामाइड (RR, १२aS) -N - [[२,4-बिस (फ्लोरोनाइल) फेनिल] मिथाइल] -7-मेथोक्सी---मिथाइल-,,--बिस (ऑक्सिडानलिडेन) -3, 12, १२, १२ ए-टेट्राहाइड्रो- २ एच-पायराडो [,,6] पायराजिनो [२.6-बी] [१,3] ऑक्जाइन-car-कारबक्समाइड; C21H21F2N3O5 3 433.40०5 89.87 १.9।।
Efavirenz 173676-59-0 (RR, १२aS) -N- (२,4-difluorobenzyl) -7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido [१ ' , २ ': ,,5] पायराजिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्जाइन---कारबॉक्सामाइड (RR, १२aS) -N - [[२,4-बिस (फ्लोरोनाइल) फेनिल] मिथाइल] -7-मेथोक्सी---मिथाइल-,,--बिस (ऑक्सिडानलिडेन) -3, 12, १२, १२ ए-टेट्राहाइड्रो- २ एच-पायराडो [,,6] पायराजिनो [२.6-बी] [१,3] ऑक्जाइन-car-कारबक्समाइड; C8H5ClF3NO.HCl 3 433.40०5 89.87 १.9।।
२० 4 14१-2-२7- (एस) -१- (२-अमीनो-ch-क्लोरोफेनिल) -१- (trifluoromethyl) -3-साइक्लोप्रोपाइल-२-प्रोपिन-१-ओल Efavirenz सम्बन्धित CoMpound A; C13H11ClF3NO २9 .6। .8 .2 46.२5 66.666767 १.4646 5२5.०5२ºC मा 6060० एमएमएचजी १.75 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2922199090
इम्पाग्लिफ्लोज़िन 915095-99-7 (१ एस) -१,5-एन्हाइड्रो-२,,,,,--टेट्रा-ओ-अक्टाइल-१-सी- [--क्लोरो-- - [[4 - [[(S एस) -टेराहाइड्रोफु-रन-3 -yl] अक्सी] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] -डी-ग्लूसीटोल डी-ग्लूसीटोल, १,5-एनिहाइड्रो-१-सी- [--क्लोरो-- - [[4 - [[(S एस) -टेराहाइड्रो---फुरानाइल] अक्सी] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] -, २,3 , ,,6-टेट्रासेसेट, (१ एस) - डी-ग्लुसीटोल, १,5-अनहाइड्रो-१-सी- [--क्लोरो-3 - [[4 - [[3 एस) -टेराहाइड्रो-3-फुरानिल] अक्सी ] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] -, टेट्रासेसेट, (१ एस) - (C सीआई); C31H35ClO11 19 १। .०56 १2२.।। 89.89 66।
Entecavir ११०567-2-२२-१ (१ एस, २ आर, S एस, R आर) -3-फेनिलमेथोक्सी -२- (फेनिलमेथोक्साइमिथाइल) -6-ओक्साबिसिक्लो [3..१.०] हेक्सेन (१ एस, २ आर, S एस, R आर) -3- (बेन्जाइलोक्सी) -२ - ((बेंजाइलोक्सी) मिथाइल) -6-ओक्साबाइस्क्लो [3,,१,०] हेक्सेन; (१ एस, २ आर, S एस, R आर) -3- ( फेनिलमेथोक्सी) -२ - [(फेनिलमेथोक्सी) मिथाइल] -6-ओक्साबिसिक्लो [1.१.०] हेक्सेन; (२ आर, S एस) -बेन्जलोक्सी-२-बेन्जाइलोक्सीमेथिल-6-ओक्साबिसक्लो <1.१.०> हेक्सेन; (१ एस, २ आर, S एस , R आर) -3- (बेंजाइलोक्सी) -२- (बेंजाइलोक्सीमेथाइल) -6-ऑक्सीबिसिक्लो [1.१.०] हेक्सेन; C20H22O3 10१०.8787 .०.99 75.75759 MFCD09750952 १.१17 7२7.º२ºº सी मा 6060० एमएमएचजी १55.85º२ºC 1.593 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2932999099
142217-81-0 २-अमीनो-- - ((१ एस, R आर, S एस) -4- (बेन्जाइलोक्सी) -3- (बेन्जाइलोक्सीमेथाइल) -२-मेथिलेनेक्साइक्लोपेन्टल) -१ एच-प्युरिन-6 (H एच) -अन Entecavir InterMediate VIII IsoMer;
3 ', 5'-Di-O-benzyl Entecavir;
Entecavir-9;
Entecavir E8;
Entecavir InterMediate N-1;
C26H27N5O3 7 4524. .२ 108.05 20.२०२ १.3434 १.679
२०48454545-9595- - - [(१ एस, R आर, S एस) -२-methylidene-4-phenylmethoxy-3- (फेनिलमेथोक्साइमेथाइल) साइक्लोपेन्टाइल] -6-फेनिलमेथोक्सापुरीन-२-अमाइन (- (बेन्जाइलोक्सी)-- - [(१ एस, R आर, S एस) -२-मेथिलिन-- (फेनिलमेथोक्सी) -3 - [(फेनिलमेथोक्सी) मिथाइल] साइक्लोपेन्टाइल]-H एच-प्युरिन-२-अमाइन; Ben (बेन्जाइलोक्सी) ) -9 - ((१ एस, R आर, S एस) -4- (बेंजाइलोक्सी) -3 - ((बेंजाइलोक्सी) मिथाइल) -२-मेथिलेनेक्लोपेन्टाइल) -9 एच-प्यूरिन-२-अमाइन; - - [(१ एस, R आर, S एस) ) -२-मेथिलीन-- (फेनिलमेथोक्सी) -3 - [(फेनिलमेथोक्सी) मिथाइल] साइक्लोपेन्टाइल] -6- (फेनिलमेथोक्सी)-H एच-प्युरिन-२-अमाइन; C33H33N5O3 3 533. .२ .3 .3। .१ .2.२40०5 १.२26 760.8ºC मा 760 mmHg 407.8ºC १.65653
Etoricoxib 3446-89-7 --Methylsulfanylbenzaldehyde - (मेथिलिथियो) बेंजालहाइड;--मेथाइलमर्काप्टोबेन्जाल्डेहाइड; C8H8OS १2२.२१। .3२..37 २.२२१ MFCD00006948 पहेंलो तरल १.१44 -86-º०º सी (१ मिमीएचजी) 6ºC 6ºC १.64646 29309070
Etravirinem 4198-90-7 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile --हाइड्रोक्सी 3,, 3,-डाइमेथाइलबेन्जोनिट्रिल;--साइनो-२,6-डाइमेटिफेनोल; २,6-डायमेथाइल---साइनोफेनोल; C9H9NO १77.१74। .0 44.०२ १.8806868 MFCD00221716 हल्का खैरो क्रिस्टल १.१13 g / सेमी। 10१०.ººC मा 6060० एमएमएचजी 123-125ºC १1१.ºº से १. .63 2926909090
फेबुक्सोस्ट्याट 161797-99-5 इथाइल २- (--हाइड्रोक्सिफेनिल) -4-methylthiazole-5-carboxylate ईथिल--मिथाइल-२- (--ऑक्सीसाइक्लोहेक्सा २,5-डाइन-१-यलिडेन) -3H-1,3-thiazole-5-carboxylate; C13H13NO3S २33.12१२ .6 87.66 000.०००8 MFCD03700424 १.२74 6२6.º१ ºC मा 6060० एमएमएचजी 180ºC २११..9ºººC 1.598 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2934100090
ईथिल २- (3-formyl-4-hydroxyphenyl) -4-मिथाइल thiazole-5-carboxylate

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्