page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

एपीआई यूजेड

CAS NO। उत्पाद नाम
१7878626262--53-। Valsartan
137234-62-9 voriconazole
118072-93-8 zoledronic एसिड
एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य जोखिम कोडहरू
Valsratan; Tareg; DIOVAN; Valsartane; Valsartan एपीआई; N-Valeryl-N- [2 '- (1H-tetrazol-5-yl) biphenyl-4-ylmethyl] -L-valine; (S) -2- (N- ((२ '- (१ एच-टेट्राजोल---यिल) - [१,१'-बिफेनिल] -4-यिल) मिथाइल) पेन्टानामाइडो) -3-मेथाइलबुटानोइक एसिड; एल-वाल्सार्टन; एन- (१-ऑक्सोपेन्टाइल) - एन - [[२ '- (२ एच-टेट्राजोल---यिल) [१,१'-बिफेनिल] -4-येल] मिथाइल] -एल-भेलिन;--मिथाइल-२- [पेन्टानोयल - [[- [ २- (२ एच-टेट्राजोल---यिल) फिनाइल] फिनाइल] मिथाइल] अमीनो] -बुटानोइक एसिड; निसिस; C24H29N5O3 5 435..5१ 00 ०० ११२.०7००० 16.१1१70० MFCD00865840 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर 1.212g / सेमी 3 4 684.ºº सेन्टि 7 6060० एमएमएचजी ११6-११ººC º 36ººC 1.586 S26; S37 / 39 2933990090 R36 / 37/38 Xi
(२ आर, S एस) -२- (२,4-डिफ्लुरोफेनिल) -3- (--फ्लोरोपाइरिमिडिन---यिल) -१- (१ एच -१,२,4-ट्राइजोल-१-यिल) बुटान-२-ओल ; भोरिकोनाजोल; भोरिआनाजोल; (२ आर, S एस) -२- (२,4-डिफ्लुरोफेनिल) -3- (--फ्लोरो---पायरामिडिनिल) -१- (१ एच-१,२, tri-ट्राइजोल-१-यिल) -2-butanol; C16H14F3N5O 9 34 .3। .१०० । 76.72२००० २.१66। ० MFCD00905717 सेतोबाट सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.4242 g / सेमी। 8०8.ººC मा 6060० एमएमएचजी 127-130ºC २1१.ººC १.6१। S26-S36 2933990090 R22; R36 / 38 Xn
ज़ोमेटा, ज़ोमेरा, अक्लास्टा र रीक्लास्ट; [१-हाइड्रोक्सी -२- (१ एच-इमिडाजोल -१-यिल) -इथाइलिडिन] बिस्फोस्फोनिक एसिड; ज़ोलेड्रोनिक एसिड मोनोहाइड्रेट; ज़ोलेड्रोनिक एसिड; फास्फोनिक एसिड (पी, पी '- [१-हाइड्रोक्सी- २- (१ एच-इमिडाजोल-१-यिल) ईथिलिडिन] बीआईएस; पी, पी ′ - [१-हाइड्रोक्सी -२- (१ एच-इमिडाजोल-१-यिल) ईथिलिडिने] बिस्फोस्फोनिक एसिड मोनोहाइड्रेट; (१-हाइड्रोक्सी-२- ( १ एच-इमिडाजोल-१-यिल) इथेन -११-डायल) डाइफोस्फोनिक एसिड; [१-हाइड्रॉक्सी -२- (१ एच-इमिडाजोल-१-यिल) इथेन -११-डायल] बीस (फास्फोनिक एसिड) मोनोहाइड्रेट; C5H10N2O7P2 272.09000 १2२.73000००० -१.१154040० MFCD00867791 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर २.१13 g / सेमी। 764ºC मा 760 mmHg 193-2040ºC 5१5.ººC १.7१ S24 / 25; S36 / 37/39 2933290090 R21 / 22 Xi
आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य जोखिम कोडहरू
C24H29N5O3 5 435..5१ 00 ०० ११२.०7००० 16.१1१70० MFCD00865840 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर 1.212g / सेमी 3 4 684.ºº सेन्टि 7 6060० एमएमएचजी ११6-११ººC º 36ººC 1.586 S26; S37 / 39 2933990090 R36 / 37/38 Xi
C16H14F3N5O 9 34 .3। .१०० । 76.72२००० २.१66। ० MFCD00905717 सेतोबाट सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.4242 g / सेमी। 8०8.ººC मा 6060० एमएमएचजी 127-130ºC २1१.ººC १.6१। S26-S36 2933990090 R22; R36 / 38 Xn
C5H10N2O7P2 272.09000 १2२.73000००० -१.१154040० MFCD00867791 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर २.१13 g / सेमी। 764ºC मा 760 mmHg 193-2040ºC 5१5.ººC १.7१ S24 / 25; S36 / 37/39 2933290090 R21 / 22 Xi

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्