page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

एपीआई जीएम

CAS NO। उत्पाद नाम
93479-97-1 glimepiride
95 53 6 6 .-०4-०। Glycyrrhizinate मोनो अमोनियम
-14 -14-१-14-१-1 ग्वाइफेनिसिन
66852-54-8 Halobetasol propionate
41 ०41१/8/१ हेपरिन सोडियम
58-93-5 हाइड्रोक्लोरोथियासाइड
102767-28-2 लेभेटिरसेटम
---2 २-7 लेभोडोपा
-87-78-5- मन्निटोल
61-68-7 मेफेनेमिक एसिड
70-07-5 मेफेनोक्सालोन
2 53२-33- मेथोकार्बमोल
72432-03-2 Miglitol
एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक भण्डारण अवस्था RTECS सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य जोखिम कोडहरू
ग्लिम्पिराइड; ग्लिमेपीराइड; ग्रिमप्राइड; एमेरी; एएमएआरआईएल; ग्लीमेपिरिडे कोस; क्लीमापीराइड; ग्लिमेपीराइड; ग्लिमेपराइड; होइ 4 90 ०; C24H34N4O5S 490.61600 १33.०6०० .2.२6540०० सेतो Cyrstalline ठोस १.२ g g / सेमी। २१२-२१ºC 1.599 कोठा अस्थायी UX9363950 S25-S26-S36 / 37-S53 2935009090 R21 Xn; Xi
अमोनियम Glycyrrhizin; Glycyrrhiz; GLYCAMIL; Ammoniumglycynhizinato; AMMONIUMGLYCYRRHIZIN; अमोनियम glycyrrhizate; glycyrrhizic एसिड monoammonium नुन; अमोनियम glycyrrhizinate; Glycyrrhizin Monoammonium साल्ट हाइड्रेट; GLYCYRRHIZIC एसिड, NH4; Glycyrrhizic एसिड Monoammonium साल्ट हाइड्रेट; ammoniumglycyrrhizate; GLYCYRRHIZICAMMONIUM; Monoammoniumglycyrrhizinate; Glycyrrhizic एसिड monoammonium नुन trihydrate; म्याग्नास्वीट; अमोनियट; मोनोअमोनियम ग्लाइसीरहिजेनेट हाइड्रेट; ग्लाइसेरहाइजेट मोनोअमोनियम; ग्लाइसेराम; C42H68N2O16 856.993 २2२. 0.3286 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.4343 ग्राम / सेमी। 960.4ºC 760mmHg मा 209ºC २88.१º से २-ººC
रिसाइल; ग्वायाकोल ग्लाइसेरल ईथर; ग्वाइफेनिसिन; १,२-प्रोपेनेडिओल, - (२-मेथोक्सिफेनोक्सी) -; २ / जी; रेसिल; ग्वाइफेन्सिन; ग्वाजा; ग्लिसरॉल गुइआकोलेट; gge; Dilyn; my301; G 87; C10H14O4 १ 16 .२१00०० .9 58..9२००० ०..4२27२० MFCD00016873 MFCD00016873 १.१ 5 g g / सेमी। २१ººC (१ mm एमएमएचजी) -77-8१ºC १9 º .ºC 1.538 फ्रिज TY8400000 S26-S36 2909499000 R22; R36 / 37/38 Xn
हेलोबेटासोल; यूलोबेटसोल प्रोपियोनेट; हेलोबेटासोलप्रोपियनेट; हेलोबेटासोल १--प्रोपियोनेट; अल्ट्राभेट; युयोबेटसोल प्रोपियोनेट; मिराकोर्टन; C25H31ClF2O5 484.96000 .6०.77०० .6०.7070० ०.०5% मलमको रूपमा वितरित। १.31१ g / सेमी। 7070०.ºº सेन्टि60 60 mm० एमएमएचजी 220 - 221ºC २ 8 º .ºC 1.551 उत्पादनलाई तातो, सुख्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुपर्दछ, तातो स्रोतबाट टाढा। १ and र º०ºC बीचको स्टोर। BY4190000 S26; S36; S45; S7 / 9 2937229000 R22; R23; R36 / 37/38 T
०.०००० ०.०००० ०.००००
हाइड्रोक्लोरोथाईसाइड;--क्लोरो 3,,4-डिहाइड्रो- (२ एच) -१,२,4-बेन्जोथियाडाइजाइन 7-सल्फोनामाइड १,१-डाइअक्साइड; २ एच-१,२,4-बेन्जोथियाडाइजाइन 7-सल्फोनामाइड,--क्लोरो -3,4-डायहाइड्रो-, ११-डाइअक्साइड; C7H8ClN3O4S2 297.73900 १55.१२००० २. 77 4040० सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.69 3 gg / सेमी। º60º एमएचजी मा º 57ºº सी 273-275ºC 273-275ºC १.6363२ २-ººC २-ººC S22-S24 / 25 2935009090 R22 Xi; T एफ
(S) -2- (2-Oxopyrrolidin-1-yl) Butanamide; (2S) -2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) butanamide; (S) -2- (२-Oxo-1-pyrrolidinyl) butyramide ; C8H14N2O2 170.20900 .4 63..4०००० 0.51090 MFCD03265610 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.१68 g g / सेमी। 5 55.º डिग्री सेल्सियस 6060० एमएमएचजी मा 118-119ºC 193.2ºC 1.518 मौलिक कन्टेनरमा एउटा सुन्दर अन्धकार ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्। UX9656166 26 2933990090 R22 Xn
एल-डोप; लेडोपा; 3,.4-डायहाइड्रोक्सी-एल-फेनिलालानिन; एल-डोपा; लेभोडोपा; पारडा; बेन्दोपा; डोप्रिन; एल-4.--डायहाइड्रोक्सिफेनिलालानिन; डोपरल; डोपर; एल-टायरोसिन,--हाइड्रोक्सी-लेभोपा; ; बेलदोपा; C9H11NO4 197.18800 १०3.78000००० ०.7575२50० MFCD00002598 रंगहीन क्रिस्टलीय पाउडर 276-278 ° C (lit।) -१२ ° (C =,, १mol / L HCl) २-8 डिग्री सेल्सियस AY5600000 S26; S36; S24 / 25 2932999099 R22; R36 / / 37 /; 38; R20 / 21/22 Xn
मैटोल; मनिटोल बी; मनिटोल यूएसपी; मनिटोल यूएसपी २ 24; मनिटोल बीपी; C6H14O6 १2२.१72२०० १२१..38००० -3.85858540० सेतो ठीक पाउडर 1.596 g / सेमी 3 4 44.ººC मा 6060० mmHg 166-168ºC २ 2 २. .ºC २ 2 २. .ºC S24 / 25 2905430000
मेफेनेमिक एसिड; C15H15NO2 २1१.२8500०० .3 .3। .3०० 8.8१20२० MFCD00051721 हल्का पहेंलो ठोस १.२०3 g / सेमी। 8 88.ººC मा 6060० एमएमएचजी २º०ºC १ º ººC १.639 फ्रिज CB4550000 S22-S36 / 37 2922499990 R22 Xn
२-ओक्साजोलिडिनोन, - - [(२-methoxyphenoxy) methyl] -; - - [(२-methoxyphenoxy) methyl] -१,3-oxazolidin-२-one; C11H13NO4 २२3.२25०० । 56.79 000०० 1.51120 १.२०g / सेमी 3 ºº०ºC मा 6060० एमएमएचजी २१ º .ºC 1.52 2934999090
पेरिलाक्स; मियावास; रोबक्सिन; डेलक्सिन; रिलक्स; ग्वाइफेनिसिन कार्बामेट; अवेटिल; रोब्याक्सन; कार्बमिक एसिड २-हाइड्रोक्सी --- (२-मेथोक्साइफोनोक्सी) प्रोपेल एस्टर; रोबमोल; मेथ्योकार्बमोल; २-हाइड्रोक्सी -3- (२-मेथोक्साइक्मोक्सिया) ; एएचआर; 85; मेथोकार्बमोल; C11H15NO5 २1१.२4००० .0 १.०१००० 1.23050 MFCD00057662 १.२66 g / सेमी। 2 47२.ººC मा 760० एमएमएचजी 95-97ºC २9 º .ºC 1.57 -20ºC फ्रीजर TY8750000 S36 2924299090 R22; R42 / 43 Xn
Plumarol; BAY-m-1099; Seibule; Diastabol; BAY 1099; विस्तृत C8H17NO5 २०7.२24०० १०4..3 000००० -3.32420 MFCD28142869 सेतो देखि हल्का पहेंलो क्रिस्टल पाउड १.45458 g / सेमी। 453.7ºC मा 760 mmHg ११ººC २44.ºº से 1.597 मौलिक कन्टेनरमा एउटा सुन्दर अन्धकार ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्।
CAS NO। उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक भण्डारण अवस्था RTECS सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य जोखिम कोडहरू
93479-97-1 glimepiride ग्लिम्पिराइड; ग्लिमेपीराइड; ग्रिमप्राइड; एमेरी; एएमएआरआईएल; ग्लीमेपिरिडे कोस; क्लीमापीराइड; ग्लिमेपीराइड; ग्लिमेपराइड; होइ 4 90 ०; C24H34N4O5S 490.61600 १33.०6०० .2.२6540०० सेतो Cyrstalline ठोस १.२ g g / सेमी। २१२-२१ºC 1.599 कोठा अस्थायी UX9363950 S25-S26-S36 / 37-S53 2935009090 R21 Xn; Xi
95 53 6 6 .-०4-०। Glycyrrhizinate मोनो अमोनियम अमोनियम Glycyrrhizin; Glycyrrhiz; GLYCAMIL; Ammoniumglycynhizinato; AMMONIUMGLYCYRRHIZIN; अमोनियम glycyrrhizate; glycyrrhizic एसिड monoammonium नुन; अमोनियम glycyrrhizinate; Glycyrrhizin Monoammonium साल्ट हाइड्रेट; GLYCYRRHIZIC एसिड, NH4; Glycyrrhizic एसिड Monoammonium साल्ट हाइड्रेट; ammoniumglycyrrhizate; GLYCYRRHIZICAMMONIUM; Monoammoniumglycyrrhizinate; Glycyrrhizic एसिड monoammonium नुन trihydrate; म्याग्नास्वीट; अमोनियट; मोनोअमोनियम ग्लाइसीरहिजेनेट हाइड्रेट; ग्लाइसेरहाइजेट मोनोअमोनियम; ग्लाइसेराम; C42H68N2O16 856.993 २2२. 0.3286 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.4343 ग्राम / सेमी। 960.4ºC 760mmHg मा 209ºC २88.१º से २-ººC
-14 -14-१-14-१-1 ग्वाइफेनिसिन रिसाइल; ग्वायाकोल ग्लाइसेरल ईथर; ग्वाइफेनिसिन; १,२-प्रोपेनेडिओल, - (२-मेथोक्सिफेनोक्सी) -; २ / जी; रेसिल; ग्वाइफेन्सिन; ग्वाजा; ग्लिसरॉल गुइआकोलेट; gge; Dilyn; my301; G 87; C10H14O4 १ 16 .२१00०० .9 58..9२००० ०..4२27२० MFCD00016873 MFCD00016873 १.१ 5 g g / सेमी। २१ººC (१ mm एमएमएचजी) -77-8१ºC १9 º .ºC 1.538 फ्रिज TY8400000 S26-S36 2909499000 R22; R36 / 37/38 Xn
66852-54-8 Halobetasol propionate हेलोबेटासोल; यूलोबेटसोल प्रोपियोनेट; हेलोबेटासोलप्रोपियनेट; हेलोबेटासोल १--प्रोपियोनेट; अल्ट्राभेट; युयोबेटसोल प्रोपियोनेट; मिराकोर्टन; C25H31ClF2O5 484.96000 .6०.77०० .6०.7070० ०.०5% मलमको रूपमा वितरित। १.31१ g / सेमी। 7070०.ºº सेन्टि60 60 mm० एमएमएचजी 220 - 221ºC २ 8 º .ºC 1.551 उत्पादनलाई तातो, सुख्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुपर्दछ, तातो स्रोतबाट टाढा। १ and र º०ºC बीचको स्टोर। BY4190000 S26; S36; S45; S7 / 9 2937229000 R22; R23; R36 / 37/38 T
41 ०41१/8/१ हेपरिन सोडियम ०.०००० ०.०००० ०.००००
58-93-5 हाइड्रोक्लोरोथियासाइड हाइड्रोक्लोरोथाईसाइड;--क्लोरो 3,,4-डिहाइड्रो- (२ एच) -१,२,4-बेन्जोथियाडाइजाइन 7-सल्फोनामाइड १,१-डाइअक्साइड; २ एच-१,२,4-बेन्जोथियाडाइजाइन 7-सल्फोनामाइड,--क्लोरो -3,4-डायहाइड्रो-, ११-डाइअक्साइड; C7H8ClN3O4S2 297.73900 १55.१२००० २. 77 4040० सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.69 3 gg / सेमी। º60º एमएचजी मा º 57ºº सी 273-275ºC 273-275ºC १.6363२ २-ººC २-ººC S22-S24 / 25 2935009090 R22 Xi; T एफ
102767-28-2 लेभेटिरसेटम (S) -2- (2-Oxopyrrolidin-1-yl) Butanamide; (2S) -2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) butanamide; (S) -2- (२-Oxo-1-pyrrolidinyl) butyramide ; C8H14N2O2 170.20900 .4 63..4०००० 0.51090 MFCD03265610 सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.१68 g g / सेमी। 5 55.º डिग्री सेल्सियस 6060० एमएमएचजी मा 118-119ºC 193.2ºC 1.518 मौलिक कन्टेनरमा एउटा सुन्दर अन्धकार ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्। UX9656166 26 2933990090 R22 Xn
---2 २-7 लेभोडोपा एल-डोप; लेडोपा; 3,.4-डायहाइड्रोक्सी-एल-फेनिलालानिन; एल-डोपा; लेभोडोपा; पारडा; बेन्दोपा; डोप्रिन; एल-4.--डायहाइड्रोक्सिफेनिलालानिन; डोपरल; डोपर; एल-टायरोसिन,--हाइड्रोक्सी-लेभोपा; ; बेलदोपा; C9H11NO4 197.18800 १०3.78000००० ०.7575२50० MFCD00002598 रंगहीन क्रिस्टलीय पाउडर 276-278 ° C (lit।) -१२ ° (C =,, १mol / L HCl) २-8 डिग्री सेल्सियस AY5600000 S26; S36; S24 / 25 2932999099 R22; R36 / / 37 /; 38; R20 / 21/22 Xn
-87-78-5- मन्निटोल मैटोल; मनिटोल बी; मनिटोल यूएसपी; मनिटोल यूएसपी २ 24; मनिटोल बीपी; C6H14O6 १2२.१72२०० १२१..38००० -3.85858540० सेतो ठीक पाउडर 1.596 g / सेमी 3 4 44.ººC मा 6060० mmHg 166-168ºC २ 2 २. .ºC २ 2 २. .ºC S24 / 25 2905430000
61-68-7 मेफेनेमिक एसिड मेफेनेमिक एसिड; C15H15NO2 २1१.२8500०० .3 .3। .3०० 8.8१20२० MFCD00051721 हल्का पहेंलो ठोस १.२०3 g / सेमी। 8 88.ººC मा 6060० एमएमएचजी २º०ºC १ º ººC १.639 फ्रिज CB4550000 S22-S36 / 37 2922499990 R22 Xn
70-07-5 मेफेनोक्सालोन २-ओक्साजोलिडिनोन, - - [(२-methoxyphenoxy) methyl] -;
- - [(२-methoxyphenoxy) methyl] -१,3-oxazolidin-२-one;
C11H13NO4 २२3.२25०० । 56.79 000०० 1.51120 १.२०g / सेमी 3 ºº०ºC मा 6060० एमएमएचजी २१ º .ºC 1.52 2934999090
2 53२-33- मेथोकार्बमोल पेरिलाक्स; मियावास; रोबक्सिन; डेलक्सिन; रिलक्स; ग्वाइफेनिसिन कार्बामेट; अवेटिल; रोब्याक्सन; कार्बमिक एसिड २-हाइड्रोक्सी --- (२-मेथोक्साइफोनोक्सी) प्रोपेल एस्टर; रोबमोल; मेथ्योकार्बमोल; २-हाइड्रोक्सी -3- (२-मेथोक्साइक्मोक्सिया) ; एएचआर; 85; मेथोकार्बमोल; C11H15NO5 २1१.२4००० .0 १.०१००० 1.23050 MFCD00057662 १.२66 g / सेमी। 2 47२.ººC मा 760० एमएमएचजी 95-97ºC २9 º .ºC 1.57 -20ºC फ्रीजर TY8750000 S36 2924299090 R22; R42 / 43 Xn
72432-03-2 Miglitol Plumarol; BAY-m-1099; Seibule; Diastabol; BAY 1099; विस्तृत C8H17NO5 २०7.२24०० १०4..3 000००० -3.32420 MFCD28142869 सेतो देखि हल्का पहेंलो क्रिस्टल पाउड १.45458 g / सेमी। 453.7ºC मा 760 mmHg ११ººC २44.ºº से 1.597 मौलिक कन्टेनरमा एउटा सुन्दर अन्धकार ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्।

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्